Avustralya vize işlemleri ile alakalı olarak ilk önce vize almak gerekip gerekmediğinden emin olunması çok önemlidir. Vize işlemlerinde belirleyici olan ülkelerin hangi şartlarda vize istediği ve gereken işlemlerin neler olduğudur. Turistik veya iş amaçlı olması bile talep edilen evrakların değişmesi anlamını taşımaktadır. Vize almak zorunlu ise hangi amaçla ülkeye gideceğine göre istenen evraklar toplanmalıdır. Evrakların toplanması, vize için randevu alınması, randevuya gidilmesi ve sonucun beklenmesi şeklinde birkaç adım tamamlandığında Avustralya vize işlemleri için süreç tamamlamış olur. Evrakların toplanması aşamasında istenen nitelikleri ve ayrıntıları gözden kaçırmamak çok önemlidir.

Avustralya Vize İşlemleri İçinde Evrakların Toplanması

Avustralya vize işlemleri konsolosluğun belirlediği çizelgeye uygun olarak yapılmalıdır. Vize evraklarının toplanmasından önce hangi amaçla seyahat edileceğine karar vererek bir yol çizilmelidir. Buna göre evraklar değişkenlik gösterir.

Bu durumda:

  • İşveren
  • İşçi
  • Öğrenci
  • Devlet çalışanı
  • Emekli
  • Ev hanımı

Şeklinde meslek gruplarına göre yapılan belge dağılımlarına bakılmalıdır. İşverenden ticaret sicil kaydı veya vergi levhası isterken emekli kişiden emeklilik belgeleri istenir. Bunun için tamamen farklı evraklar ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Avustralya İçin Vize İşlemleri Yapılırken Randevu Alınması

Avustralya için vize işlemleri yapılırken evrakları bir araya getirip aynı zamanda randevu almak için de konsolosluk ile iletişime geçilmelidir. Online şekilde verilen randevuyu ayarlarken gözden kaçırılmaması gereken seyahat tarihine ne kadar zaman kaldığıdır. En fazla iki ay kala vize işlemleri için randevu alınmalıdır. Daha erken olması onay alınmasına engeldir. İşlem ve kontroller nedeniyle en az 15-20 gün süre olması da konsolosluktan pasaportun çıkması için asgari durumdur. Bunun için mutlaka zamana uyulmalıdır.

avustralya bayrağı

Randevuya Gidilmesi

Evraklarla birlikte belirlenen zamanda konsoloslukta olunmalıdır. Konsolosluk neden Avustralya’nın ziyaret edilmek istenildiğini ve geri dönülüp dönülmeyeceğini anlamak ister. Bunun için de gereken kontrolleri hem belge hem de vize başvurusunda bulunan kişinin söylemleri ile doğrulama gereği duyar. Bunun için randevuda ikna etme amacıyla konuşulmalıdır.

Vizenin Onayı ve Reddi

Her başvurunun olumlu sonuçlanması beklenemez. Ek evrak istenmesi de söz konusu olabilir. Olumsuz olduğunda da nedeniyle birlikte evraklar geri gönderilir. İtiraz hakkı olduğunu belirten bir yazı da verileceğinden süreç değerlendirilmeli ev Avustralya için vize işlemleri tekrar edilirken doğru adımlar atılmalıdır.