İçindekiler

İnsanların Avustralya’yı görmek ve bu ülkeye yerleşerek yeni bir hayat kurma düşünceleri Avustralya vizesi hakkında bilgi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu ülkenin vize uygulaması ile ilgili bilgilerin derlendiği bu yazı hazırlandığı zamana ilişkin bilgileri içeriyor. Ülkeler, vize ile ilgili işlemlerinde büyük ve çok sık değişiklikler yapmasa da iki ülke ilişkileri ve dünyada meydana gelen dönemsel gelişmeler bazı büyük değişiklikleri uygulama zorunluluğu kılabiliyor. Bu nedenle vize işlemleri için mutlaka müracaat öncesinde ilgili ülkenin konsoloslukları veya vize işleriyle ilgilenen özel firmalarla iletişime geçmekte fayda bulunuyor.

Avustralya vizesi almak için seyahatin planlandığı tarihten asgari bir ay öncesinde işlemlerin başlatılması tavsiye ediliyor. Ancak, belgelerin doğru hazırlanması durumunda vize 15 günden önce alınabiliyor.

Ülkemize çok uzak olmasına rağmen Avustralya, en çok gidilmek istenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle cazibesi arasında yakın bir ilişki bulunuyor. İnsanların turistik seyahatin yanında özellikle yeni bir hayat kurmak, iş imkanlarından istifade etmek maksadıyla ziyaret ettikleri gelişmiş ülkelerin yetkilileri de titiz vize uygulamaları ile ülkelerine giriş çıkışı kontrol altında tutmak istiyor.

Avustralya Vize Başvuru Formunu İngilizce Doldurmak Gerekir mi?

Avustralya vize evraklarının İngilizce olması isteniyor. Bu nedenle evraklar arasında bulunan ve müracaat sahibinin ülkesindeki makamlar tarafından verilen belgelerin, noter onaylı tercümeleri veya Avustralya Büyükelçiliğinin kabul ettiği yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümelerinin orijinaliyle birlikte bulundurulması gerekiyor.

Tüm ülkeler, kendilerine yapılacak vize başvurularının resmi dilde yapılmasını istiyor. Bununla birlikte, bazı ülkelerin müracaat evrakları, resmi dillerinin yanında İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerle de hazırlanabiliyor.

Avustralya Vize İşlemini Hangi Tür Pasaportlara Uyguluyor?

Dört tip pasaport bulunuyor.

Ülkemizde kullanılan renkleriyle bunlar;

 • Diplomatik (Siyah)
 • Umumi (Bordo)
 • Hizmet (Gri)
 • Hususi (Yeşil)

Avustralya vize konusunda en katı uygulamalara sahip ülkeler arasında yer alıyor. Diplomatik pasaport dâhil tüm pasaport sahipleri için vize uyguluyor.

avustralya bayrağı

Avustralya Vizesi Almak İçin Başvuru Yüz Yüze mi Yapılmalıdır?

Avustralya vizesi almak isteyenler; fiilen gidip müracaat edebildikleri gibi online başvuru da yapabiliyor. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkeler, her türlü işlemin elektronik ortamda yapılmasını tercih ediyor. Bu sistem, konsoloslukların iş yükünü azaltırken müracaat sahiplerine de kolaylık sağlıyor. Müracaat sahibi için zaten önemli bir kolaylık olan online vize başvuruları, konsolosluk tarafından da öncelikli olarak değerlendirmeye alınıyor.

Avustralya Vizesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Avustralya vizesi almak için gerekli evraklar, vize kategorisine göre değişiklik gösteriyor.

Her kategoriden alınacak vize için zorunlu belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu
 • Başvuru dilekçesi
 • Pasaport
 • Son bir ay veya daha yakın bir zamanda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (3,5 cmx4,5 cm)
 • T.C kimlik kartı fotokopisi
 • Vize ücreti ödendi makbuzu
 • Halen kullanılan bankadaki son üç aylık hesap hareketleri dökümü (Hesapta asgari 3.000 TL bulunması gerekiyor)
 • Şahsın finansal durumunun göstergesi olabilecek tapu, araç ruhsatı gibi belgelere ait fotokopiler
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Konaklama ve seyahat için rezervasyon belgeleri
 • Çalışanlar için iş durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, sözleşme, SGK bildirimi vb.)
 • Kişi kendisine ait bir işte çalışıyorsa bunu ispat eder nitelikteki belgeler (Vergi levhası fotokopisi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve bu maksada uygun diğer ek belgeler)
 • Kişi herhangi bir işten emekliyse emekli maaşını gösterir belgeler
 • Kişi turistik maksatlı seyahat eden bir öğrenci ise; diploma fotokopisi, transkript, yurt dışı seyahatinin finansmanını sağlayan kişinin kişisel bilgileri ile mali durumunun yeterliliğini ispatlayan belgeler.

Yukarıda sıralanan belgelere, transit vize dışında tüm vize kategorileri için ihtiyaç duyuluyor. Bu belgelere ilave olarak aşağıda belirtilen gidiş maksatları için karşılarında yer alan ilave belgeler hazırlanıyor:

 • Eğitim: Diploma ve kabul edildiği okul veya eğitim programına dair belgelerin yanında, eğitim ve Avustralya’da bulunduğu sürece diğer masrafını karşılayacak kişinin kişisel ve finansal durumunu gösteren belgeler.
 • Turistik gezi (ziyaret): Bir arkadaş veya yakın ziyaret edilecekse, davet mektubuna ve yakının / arkadaşın ikamet izni.
 • Turistik gezi: Bir seyahat acentesiyle gidilecekse rezervasyon belgeleri.
 • Fuar veya kongre katılımı: Kayıt, fuara / Kongreye katılım davetiyesi veya bilet.
 • Geri dönüş: Daha önce Avustralya’da yaşadığını ve / veya Avustralya vatandaşı olduğunu gösterir belgeler.
 • Tıbbi tedavi: Gidilecek hastaneden alınan belgeler.
 • Çalışma: Ticari davetiye, işe giriş belgesi, çalışılacak işyerine ait belgeler.
 • Evlilik: Evlilik cüzdanı, eşin Avustralya vatandaşı olduğunu ve / veya orada çalıştığını gösteren belgeler, Avustralya’da bulunan eş tarafından gönderilen davetiye.

Avustralya, Avustralya’da ikamet edenlerin biyolojik çocuklarına ve edindikleri evlatlara da bu durumu gösterir belgelerin sunulması durumunda Avustralya vizesi almak mümkün oluyor.

Tüm İşlemler Konsolosluk Tarafından mı Yürütülüyor?

Bazı ülkeler, konsoloslukların yükünü yetkilendirdikleri firmalarla paylaşıyor. Avustralya da bu ülkeler arasında yer alıyor. Avustralya vize başvurusu yaptığınızda işlemlerinin yetkilendirdiği bir firma aracılığıyla yürütülmesi gerekiyor. Vize başvuru merkezinden randevu almak için de bu şirketin web sitesinin kullanılması gerekiyor.

Avustralya Vizesi İşlemleri Hakkında Üçüncü Kişilere Bilgi Veriliyor mu?

Kişisel verilerin korunmasına verilen önem nedeniyle kişisel bilgi kabul edilen Avustralya vize başvurusu, başvurunun durumu ve sonuçları hakkında başvuru sahibi dışında hiç kimse ile bilgi paylaşılmıyor. Başvuru sahibinin durumu, vize işlemlerinin üçüncü şahıs (Bu sınıfa seyahat acenteleri ve Avustralya vize işlemleri ile ilgilenen şirketler dâhildir.) tarafından yapılması ve takip edilmesini gerektiriyorsa bu maksatla hazırlanmış 956 numaralı formunun ve müracaat formunda da ilgili kısmın buna uygun şekilde doldurulması gerekiyor. Söz konusu forma, Avustralya Büyükelçiliği web sayfasından ulaşılabiliyor.

Avustralya Vizesi İşlemleri Sırasında Müracaat Sahibinin Şahsen Yapması Gerekenler

Vize başvurusunun online yapılması, tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabileceği anlamına gelmiyor. Avustralya, birçok ülke gibi vize vereceği kişilerin biyometrik verilerini alıyor. Sağlık raporu alma zorunluluğu ve mülakat da şahsen tamamlamanız gereken işlemler arasında yer alıyor.

Türk Vatandaşlarına Uygulanan Vize Kategorileri Hangileridir?

Ülkeye kabul edileceklere, beyan ettikleri giriş maksatlarına göre çeşitli kategorilerde vize uygulanıyor.

Müracaat sahibinin milliyetine göre de değişen bu kategorilerden Türk vatandaşlarına;

 • Vize kodu 600: Turist Vizesi
 • Vize kodu 600: Ticari Ziyaret Vizesi
 • Vize kodu 600: Sponsorlu Aile Ziyareti Vizesi
 • Vize kodu 155: Geri Dönüş Vizesi
 • Vize kodu 300: Evlilik Vizesi
 • Vize kodu 602: Tıbbi Tedavi Vizesi
 • Vize kodu 462: Çalışma Vizesi
 • Vize kodu 771: Transit Geçiş Vizesi
 • Vize kodu 570-571-572-573-574-575: Öğrenci Vizeleri verilebiliyor.

Vize kategorilerinin süreleri değişiklik gösteriyor. Alınan vizenin kategorisi için belirlenen azami süre, vize alan şahsın o kategoride alınmış bir vizeyle Avustralya’da kalacağı süreyi ifade etmiyor. Vize verilirken o vizeyi alan şahsın, Avustralya’da kalabileceği süre vize üzerinde yer alıyor.

Vize ücretleri TL cinsinden tahsil ediliyor. Döviz kurunda yapılan güncellemeler sebebiyle müracaat tarihindeki vize ücretleri değişiklik gösteriyor.

Vize ücreti yanında Avustralya Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş şirket ve biyometrik veriler için de ayrı ücret ödeniyor.

Avustralya Vizesi Ülkeye Giriş İçin Yeterli midir?

Avustralya vizesi bulunmasına rağmen bazı durumlarda giriş yapılamayabiliyor. Ülkeye girişte Göçmenlik Ofisi tüm vize evraklarını yeniden gözden geçiriyor. Avustralya’da bulunma maksadı ve planlanan kalma süresi sorgulanıyor. Giriş yapan kişiyle de görüşme gerçekleştiriliyor. Bu görüşmede; geliş maksadıyla vizenin uyumunda veya herhangi bir konuda tutarsızlık tespit edilirse ülkeye girişe müsaade edilmeyebiliyor. Bu yetkililerin, alınan vizedeki süreyi de değiştirme yetkisi bulunuyor.

Avustralya Vizesi Başvurusu

Avustralya vize başvurusu için de diğer birçok ülkede olduğu gibi bazı taleplerin doğru ve eksiksiz bir şekilde karşılanması gerekir. Yapılması gereken vize işlemlerinde, ülkelerin farklı talep ve işlemlerini yerine getirmek gerekli olduğundan oldukça zor gibi görünür. Aslında istenen evrakları ve talep edilen süreçleri takip etmek kısa süre içinde tamamlanmasını sağlayabilir. Ülkelerin güvenlikleri ve mülteci sorunları gibi olasılıklar nedeniyle vize konusunda titiz davranmaları doğal ve kaçınılmaz bir durumdur. Bundan dolayı ülkeler arasında yapılan anlaşmalar gereği vize talep edilip edilmeyeceğine karar verilir. Ardından da buna uygun şekilde istenen evraklar başvuru sahibinden alınır. Konsoloslukların evrakları incelemesi ve görüşmeye çağırmasının nedeni verilen evraklarla söylenilenlerin ne oranda doğru olduğu ve inandırıcılık seviyesidir. Avustralya vize başvurusu konusunda dikkat edilmesi gereken bazı detaylar vardır.

Avustralya Vizesi Başvuru İşlemi Ne Zaman Yapılır?

Ne zaman Avustralya vize Başvuru işleminin yapılması gerektiği en önemli detayların başında gelir. Avustralya vize başvuru adımı için zamanı belirleyen genel anlamda seyahatin tarihi olur. Çünkü seyahat tarihinden en fazla 2 ay öncesinde evraklar işleme alınır. Yapılan işlemlerin kontrolü, değişiklik durumu gibi nedenlerden dolayı bu süre belirlenmiştir. Ek olarak işlem yoğunluğunun ne zaman olacağı da bilinmediğinden ortalama bir zaman dilimi belirlenir. Bir başka önemli detay ise seyahat tarihinden en az 15-20 gün kala başvuru yapmış olmaktır. Vizenizin sonuçlanması ve pasaportun gelmesi için gereken sürede en alt sınır olarak belirlenmiştir. Çünkü zamanla alakalı sorumluluk alınması söz konusu olmaz.

Avustralya Vizesi Başvurusu İşlemi Nereye Yapılır?

Avustralya vizesi başvuru işleminin yapılacağı yer ülkelerin anlaşmalarına bağlı şekilde konsolosluklardır. Konsolosluklar veya vize başvuru merkezlerinden Avustralya vize başvuru hizmetleri alınabilir. İşlemler için merak edilenlerin sorulması veya diğer konularla alakalı başvurulması gereken yer genel anlamda konsolosluk olur. Randevu alındıktan sonra da görüşme için gidecek adres yine burası olacaktır.

Randevu Nasıl Alınır?

İlk adım olarak vize almak gerekip gerekmediğinden emin olunmalıdır. Türk vatandaşı olmak  durumunda vize almak gereklidir. Evraklar toplanmaya başlandığında bahsedilen süreye göre randevu alınmalıdır. 2 ay ve 15 gün sınırlaması içinde randevu almak için online işlemler yapılmalıdır. Bu adımları tamamlarken hata yapmamak ve randevu onayı almaya dikkat etmek oldukça önemlidir. Randevu işlemlerinden sonraki adım ise Avustralya vize başvurusu için gereken evrakların toplanmasıdır. Evrakların toplanması için de yine konsolosluk bilgisine ihtiyaç olur.

Evraklar Nelerdir?

Evrakların neler olduğu birçok kritere göre değişkenlik gösterir:

 • Ziyaretinizin amacının turistik veya iş amaçlı olup olmaması
 • Ziyaretin süresi
 • Meslek
 • Finansal kaynağın kim olduğu

Yukarıda belirtilen bu gibi detaylar evrakları belirler. Çünkü emekli olan birisi ile öğrencinin sunacağı Avustralya vize evrakları aynı olmayacaktır. Vize amacına da karar verilmelidir. Ülkeye turizm amaçlı seyahat edilmek isteniyorsa turistik vize alınmalıdır. İş için gerekli olan iş vizesi iken öğrencilerin alacakları öğrenci vizesi olacaktır. Öğrenciler aynı zamanda aileleri ile turistik amaçla gezmek istediklerinde turistik vize başvurusunda bulunmalıdır. İş yeri sahibi olmak halinde işle alakalı evraklar istenirken, devlet çalışanı olunduğunda yasal izinli olunduğuna dair belge istenir. Bundan dolayı kriterlere hakim olmak oldukça önemlidir.

Randevuda Neler Olur?

Randevunun amacı vize için sunulan bilgilerle söylenilenlerin aynı olup olmamasıdır. Evrakların yeterli olmaması halinde ek evrak da istenebilir. Ülkede geçici şekilde kalınacağından ve geri dönmek isteneceğinden emin olmak isterler. Ülkelerinin güvenliğini tehlikeye atacak işlem yapmak istemeyen görevliler genelde seyahat amacını ve ülkede kalıcı olarak kalmak istenip istenmediğini anlamak amacıyla sorular sorarlar. Bunun için mutlaka randevuya zamanında gitmek ve sorulan sorulara net cevaplar vermek önemlidir. İzlenim oldukça titiz şekilde değerlendirilir.

Avustralya Vizesi Randevu

Avustralya vize randevu işlemleri her ülke için belirlenen takvime ve işlem sırasına göre yapılmaktadır. Vize alması gereken vatandaşların bu konuda konsolosluk tarafından uygulanan işlem adımlarını takip etmekten başka bir yolları bulunmamaktadır. Avustralya da bu ülkelerden bir tanesi olmaktadır. Başvurucular için ziyaret amacına ve hangi statüde başvurulacağına göre değişkenlik gösteren bir vize süreci vardır. İlk olarak karar verilmesi gerekenler de sağlıklı bir süreç için bunlar olmaktadır. Vize almanızın zorunlu olup olmadığını anlamak için ülkenin hangi durumlarda vize istediğinin belirlendiği şartlara bakılması önerilir. Ardından konsolosluk evraklarını toplamak ve Avustralya vize randevu işlemlerini tamamlamak gerekir. Hassas ve oldukça dikkatli olunması gereken adımlardır. Eksiksiz ve istendiği şekilde olması adına dikkat edilmelidir.

Avustralya Vizesi Randevu Nereden Alınır?

Vize almak için ilk işlem olarak Avustralya Vize Randevu işleminin gerçekleştirilmesi gerekir. Seyahat tarihinize göre hareket edilmesi en önemli detaylardan bir tanesidir. Randevulu sistem, online veya manuel olarak çalışır. Konsolosluktan randevu alınması için seyahatten en fazla iki ay öncesi başvurmak ve en az da 15-20 gün kalmış olması istenir. Bu zaman aralıkları yoğun dönemler ve konsolosluğun işlemlerine göre değişkenlik gösterebilir. Bunun için bu zaman aralığına dikkat ederek başvurular yapılmalıdır.

Avustralya Vize Randevu Alma Sırasında Neler Olur?

İlk kez vize alacak olan kişilerin en sık merak ettikleri konuların başında randevuda ne olduğu ve ne sorulduğu gibi detaylar gelir. Konsolosluk görevlisi ülkede kalıcı olup olunmayacağından emin olmak ister. Seyahatin maddi anlamda karşılama ve geri dönme nedenlerine bakarak söylenenlerle birlikte değerlendirme yapıp karar verir.

Bunun için;

 • Seyahatin amacı
 • Ne kadar kalınacağı
 • Kimin seyahati mali anlamda üstleneceği
 • Neden dönmek zorunda olunduğu gibi sorularına cevap aranır.

Yapılması gereken doğru ve ikna edici cevaplar vermek olacaktır.

Neler Götürülmeli?

Randevuya giderken istenen sadece vize türüne ve mensup olunan işe göre evrakların getirilmesidir. Gereken evrakları tam anlamıyla getirmiş olmak ve randevu saatine uygun şekilde konsoloslukta olmak önemlidir. Aksi durumda gecikme veya evrak eksikliği olduğunda konsolosluk diğer randevuya geçmek zorunda kalır. Yeniden vize randevusu almak zorunlu hale gelir.

Bedel Ödenmesi

Konsolosluk bedeli görüşmeden önce sıra ve verilen belgeye göre Avustralya vize randevusundan önce yatırılır.

Avustralya Vizesi İşlemleri

Avustralya vize işlemleri ile alakalı olarak ilk önce vize almak gerekip gerekmediğinden emin olunması çok önemlidir. Vize işlemlerinde belirleyici olan ülkelerin hangi şartlarda vize istediği ve gereken işlemlerin neler olduğudur. Turistik veya iş amaçlı olması bile talep edilen evrakların değişmesi anlamını taşımaktadır. Vize almak zorunlu ise hangi amaçla ülkeye gideceğine göre istenen evraklar toplanmalıdır. Evrakların toplanması, vize için randevu alınması, randevuya gidilmesi ve sonucun beklenmesi şeklinde birkaç adım tamamlandığında Avustralya vize işlemleri için süreç tamamlamış olur. Evrakların toplanması aşamasında istenen nitelikleri ve ayrıntıları gözden kaçırmamak çok önemlidir.

Avustralya Vizesi İşlemleri İçinde Evrakların Toplanması

Avustralya vizesi işlemleri konsolosluğun belirlediği çizelgeye uygun olarak yapılmalıdır. Vize evraklarının toplanmasından önce hangi amaçla seyahat edileceğine karar vererek bir yol çizilmelidir. Buna göre evraklar değişkenlik gösterir.

Bu durumda:

 • İşveren
 • İşçi
 • Öğrenci
 • Devlet çalışanı
 • Emekli
 • Ev hanımı

Şeklinde meslek gruplarına göre yapılan belge dağılımlarına bakılmalıdır. İşverenden ticaret sicil kaydı veya vergi levhası isterken emekli kişiden emeklilik belgeleri istenir. Bunun için tamamen farklı evraklar ortaya çıktığı unutulmamalıdır.

Avustralya Vizesi İşlemleri Yapılırken Randevu Alınması

Avustralya için vize işlemleri yapılırken evrakları bir araya getirip aynı zamanda randevu almak için de konsolosluk ile iletişime geçilmelidir. Online şekilde verilen randevuyu ayarlarken gözden kaçırılmaması gereken seyahat tarihine ne kadar zaman kaldığıdır. En fazla iki ay kala vize işlemleri için randevu alınmalıdır. Daha erken olması onay alınmasına engeldir. İşlem ve kontroller nedeniyle en az 15-20 gün süre olması da konsolosluktan pasaportun çıkması için asgari durumdur. Bunun için mutlaka zamana uyulmalıdır.

Randevuya Gidilmesi

Evraklarla birlikte belirlenen zamanda konsoloslukta olunmalıdır. Konsolosluk neden Avustralya’nın ziyaret edilmek istenildiğini ve geri dönülüp dönülmeyeceğini anlamak ister. Bunun için de gereken kontrolleri hem belge hem de vize başvurusunda bulunan kişinin söylemleri ile doğrulama gereği duyar. Bunun için randevuda ikna etme amacıyla konuşulmalıdır.

Vizenin Onayı ve Reddi

Her başvurunun olumlu sonuçlanması beklenemez. Ek evrak istenmesi de söz konusu olabilir. Olumsuz olduğunda da nedeniyle birlikte evraklar geri gönderilir. İtiraz hakkı olduğunu belirten bir yazı da verileceğinden süreç değerlendirilmeli ev Avustralya için vize işlemleri tekrar edilirken doğru adımlar atılmalıdır.

Avustralya Vizesi Evrakları

Avustralya’ya vize almak istendiğinde Avustralya vize evrakları konusunda oldukça önem gösterilmelidir. Çünkü bu evrakların eksik olması sürecin olumsuz şekilde ilerlemesine neden olan en büyük etken olacaktır. Bunun için hangi amaçla gidildiğine bağlı olarak istenen evrakların ve başvuru şeklinin değişeceğini bilerek hareket etmek gerekir. Hangi nedenle başvurulduğuna göre iş veren, çalışan, devlet memuru, emekli, öğrenci veya ev hanımı için istenen evraklar olması gerektiği şekilde şekilde alınmalıdır. Pasaport türüne göre istenen işlemleri yerine getirerek vize aşaması için konsoloslukla iletişime geçilmesi gereklidir.

Avustralya Vizesi İçin Gerekli Evraklar Arasında Olan Şirket Sahiplerinin Evrakları

Şirket sahibi olmanız durumunda Avustralya vizesi için gerekli evraklar listesi farklılık gösterecektir. Konsolosluk genel anlamda istediği belgeleri sıralamış olsa da ek belge isteme hakkına her zaman sahiptir:

 • Vize başvuru formunu doldurulmalı,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi, pasaport, biometrik resim, nüfus kayıt örneği, vize dilekçesi eklenmelidir,
 • Şirketin antetli kağıdına İngilizce vize talep dilekçesi yazılmalıdır,
 • Faaliyet belgeleri,
 • Ticaret sicil gazetesi fotokopisi,
 • İmza sirküleri,
 • Vergi levhası,
 • Gelir belgeleri eklenmelidir.

Bunlarla birlikte aynı zamanda başvuran kişinin şirketin hem yetkilisi hem de çalışanı olduğunda SSK belgelerinin de eklenmesi ülkesine geri dönüleceğini ortaya koyacağından önemlidir.

Avustralya Vizesi İçin Gerekli Belgeler Arasında Olan Çalışanlardan İstenen Belgeler

Avustralya vize evrakları, çalışan birisi iş veya turizm amacıyla gitmek istediğinde Avustralya vizesi için gerekli belgeler konusunda istenenleri yerine getirmelidir. Bunların arasında vize formu, şahsi nüfus evrakları, pasaport, fotoğraf, nüfus kayıt örneği, davet edildiğini gösteren davetiye, vatandaş ise pasaport ve diğer resmi belgeleri, seyahatin masraflarını karşılayacak olan şirketin bunu gösteren resmi yazısı eklenmelidir. Bu sayede vize için gereken vize belgeleri tamamlanmış olur.

Öğrenciler Vize Alabilir Mi?

Sıklıkla sorulan sorulardan bir tanesi Avustralya vizesi gerekli evraklar söz konusu olduğunda öğrencilerin durumudur. Ailesi ile birlikte olması halinde ailesinin gelirinden faydalandığını ve masrafların bu kişiler tarafından karşılanacağını belirten evraklar olmalıdır. Aynı zamanda öğrencisi olduğu okuldan da belge almalıdır. Bu durum geri döneceğini göstermek amacıyla istenir.

Emeklilerin Vize Şansı

Avustralya vize evrakları, Emekli olanlar için Avustralya vize belgeleri emeklilik belgelerinin de eklendiği bir süreç haline gelir. Emekli maaşını ve gelirlerini gösteren emekliler Avustralya vizesi için başvuru yapabilirler.