İçindekiler

İnsanların Avustralya’yı görmek ve bu ülkeye yerleşerek yeni bir hayat kurma düşünceleri Avustralya vizesi hakkında bilgi ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Bu ülkenin vize uygulaması ile ilgili bilgilerin derlendiği bu yazı hazırlandığı zamana ilişkin bilgileri içeriyor. Ülkeler, vize ile ilgili işlemlerinde büyük ve çok sık değişiklikler yapmasa da iki ülke ilişkileri ve dünyada meydana gelen dönemsel gelişmeler bazı büyük değişiklikleri uygulama zorunluluğu kılabiliyor. Bu nedenle vize işlemleri için mutlaka müracaat öncesinde ilgili ülkenin konsoloslukları veya vize işleriyle ilgilenen özel firmalarla iletişime geçmekte fayda bulunuyor.

Avustralya vizesi almak için seyahatin planlandığı tarihten asgari bir ay öncesinde işlemlerin başlatılması tavsiye ediliyor. Ancak, belgelerin doğru hazırlanması durumunda vize 15 günden önce alınabiliyor.

Ülkemize çok uzak olmasına rağmen Avustralya, en çok gidilmek istenen ülkeler arasında yer alıyor. Ülkelerin gelişmişlik düzeyiyle cazibesi arasında yakın bir ilişki bulunuyor. İnsanların turistik seyahatin yanında özellikle yeni bir hayat kurmak, iş imkanlarından istifade etmek maksadıyla ziyaret ettikleri gelişmiş ülkelerin yetkilileri de titiz vize uygulamaları ile ülkelerine giriş çıkışı kontrol altında tutmak istiyor.

Avustralya Vize Başvuru Formunu İngilizce Doldurmak Gerekir mi?

Avustralya vize evraklarının İngilizce olması isteniyor. Bu nedenle evraklar arasında bulunan ve müracaat sahibinin ülkesindeki makamlar tarafından verilen belgelerin, noter onaylı tercümeleri veya Avustralya Büyükelçiliğinin kabul ettiği yeminli tercümanlar tarafından yapılan tercümelerinin orijinaliyle birlikte bulundurulması gerekiyor.

Tüm ülkeler, kendilerine yapılacak vize başvurularının resmi dilde yapılmasını istiyor. Bununla birlikte, bazı ülkelerin müracaat evrakları, resmi dillerinin yanında İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerle de hazırlanabiliyor.

Avustralya Vize İşlemini Hangi Tür Pasaportlara Uyguluyor?

Dört tip pasaport bulunuyor.

Ülkemizde kullanılan renkleriyle bunlar;

 • Diplomatik (Siyah)
 • Umumi (Bordo)
 • Hizmet (Gri)
 • Hususi (Yeşil)

Avustralya vize konusunda en katı uygulamalara sahip ülkeler arasında yer alıyor. Diplomatik pasaport dâhil tüm pasaport sahipleri için vize uyguluyor.

avustralya bayrağı

Avustralya Vizesi Almak İçin Başvuru Yüz Yüze mi Yapılmalıdır?

Avustralya vizesi almak isteyenler; fiilen gidip müracaat edebildikleri gibi online başvuru da yapabiliyor. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkeler, her türlü işlemin elektronik ortamda yapılmasını tercih ediyor. Bu sistem, konsoloslukların iş yükünü azaltırken müracaat sahiplerine de kolaylık sağlıyor. Müracaat sahibi için zaten önemli bir kolaylık olan online vize başvuruları, konsolosluk tarafından da öncelikli olarak değerlendirmeye alınıyor.

Avustralya Vizesi Almak İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Avustralya vizesi almak için gerekli evraklar, vize kategorisine göre değişiklik gösteriyor.

Her kategoriden alınacak vize için zorunlu belgeler şunlardır:

 • Başvuru formu
 • Başvuru dilekçesi
 • Pasaport
 • Son bir ay veya daha yakın bir zamanda çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (3,5 cmx4,5 cm)
 • T.C kimlik kartı fotokopisi
 • Vize ücreti ödendi makbuzu
 • Halen kullanılan bankadaki son üç aylık hesap hareketleri dökümü (Hesapta asgari 3.000 TL bulunması gerekiyor)
 • Şahsın finansal durumunun göstergesi olabilecek tapu, araç ruhsatı gibi belgelere ait fotokopiler
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Konaklama ve seyahat için rezervasyon belgeleri
 • Çalışanlar için iş durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, sözleşme, SGK bildirimi vb.)
 • Kişi kendisine ait bir işte çalışıyorsa bunu ispat eder nitelikteki belgeler (Vergi levhası fotokopisi, faaliyet belgesi, imza sirküleri, ticaret sicil gazetesi ve bu maksada uygun diğer ek belgeler)
 • Kişi herhangi bir işten emekliyse emekli maaşını gösterir belgeler
 • Kişi turistik maksatlı seyahat eden bir öğrenci ise; diploma fotokopisi, transkript, yurt dışı seyahatinin finansmanını sağlayan kişinin kişisel bilgileri ile mali durumunun yeterliliğini ispatlayan belgeler.

Yukarıda sıralanan belgelere, transit vize dışında tüm vize kategorileri için ihtiyaç duyuluyor. Bu belgelere ilave olarak aşağıda belirtilen gidiş maksatları için karşılarında yer alan ilave belgeler hazırlanıyor:

 • Eğitim: Diploma ve kabul edildiği okul veya eğitim programına dair belgelerin yanında, eğitim ve Avustralya’da bulunduğu sürece diğer masrafını karşılayacak kişinin kişisel ve finansal durumunu gösteren belgeler.
 • Turistik gezi (ziyaret): Bir arkadaş veya yakın ziyaret edilecekse, davet mektubuna ve yakının / arkadaşın ikamet izni.
 • Turistik gezi: Bir seyahat acentesiyle gidilecekse rezervasyon belgeleri.
 • Fuar veya kongre katılımı: Kayıt, fuara / Kongreye katılım davetiyesi veya bilet.
 • Geri dönüş: Daha önce Avustralya’da yaşadığını ve / veya Avustralya vatandaşı olduğunu gösterir belgeler.
 • Tıbbi tedavi: Gidilecek hastaneden alınan belgeler.
 • Çalışma: Ticari davetiye, işe giriş belgesi, çalışılacak işyerine ait belgeler.
 • Evlilik: Evlilik cüzdanı, eşin Avustralya vatandaşı olduğunu ve / veya orada çalıştığını gösteren belgeler, Avustralya’da bulunan eş tarafından gönderilen davetiye.

Avustralya, Avustralya’da ikamet edenlerin biyolojik çocuklarına ve edindikleri evlatlara da bu durumu gösterir belgelerin sunulması durumunda Avustralya vizesi almak mümkün oluyor.

Tüm İşlemler Konsolosluk Tarafından mı Yürütülüyor?

Bazı ülkeler, konsoloslukların yükünü yetkilendirdikleri firmalarla paylaşıyor. Avustralya da bu ülkeler arasında yer alıyor. Avustralya vize başvurusu yaptığınızda işlemlerinin yetkilendirdiği bir firma aracılığıyla yürütülmesi gerekiyor. Vize başvuru merkezinden randevu almak için de bu şirketin web sitesinin kullanılması gerekiyor.

Tüm İşlemler Konsolosluk Tarafından mı Yürütülüyor? Vize Başvuru Süreci ve Dijital Vize Hizmetleri

Vize başvuru sürecinde merak edilen konulardan biri de işlemlerin tamamının konsolosluk tarafından yapılıp yapılmadığıdır. Bu yazıda, vize işlemleri sırasında konsoloslukların ve Dijital Vize gibi özel hizmet sağlayıcıların rollerini inceleyeceğiz.

Konsoloslukların Vize İşlemlerindeki Rolü

Konsolosluklar, vize başvurularını değerlendiren ve son kararı veren resmi kurumlardır. Başvuru sürecinde konsolosluklar şu işlemleri yürütür:

 • Başvuru formlarını ve belgeleri inceleme.
 • Başvuruyu kabul etme veya reddetme kararı verme.
 • Vize başvuru ücretlerini tahsil etme.
 • Vize randevularını düzenleme.

Dijital Vize’nin Vize İşlemlerindeki Rolü

Konsolosluklar vize başvuru sürecini yönetirken, Dijital Vize gibi özel hizmet sağlayıcılar da başvuru sürecini kolaylaştırmak ve başvuranlara destek olmak için hizmet sunar. Dijital Vize’nin sunduğu hizmetler şunlardır:

 • Online vize başvurusu formu doldurma imkanı sağlama.
 • Gerekli belgelerin hazırlanmasında rehberlik etme.
 • Vize başvurusu sırasında yaşanan sorunlara çözüm sunma.
 • Online vize randevusu alma kolaylığı sağlama.
 • Profesyonel danışmanlık hizmeti sunma.

Vize Başvurusu Sürecinde Konsolosluk ve Dijital Vize İşbirliği

Vize başvurusu sürecinde, konsolosluklar ve Dijital Vize gibi özel hizmet sağlayıcılar farklı görevler üstlenir. Başvuru sürecinin her adımında, bu iki tarafın işbirliğiyle süreç daha hızlı ve kolay hale gelir. İşte başvuru sürecinde konsolosluk ve Dijital Vize’nin işbirliği örnekleri:

 1. Dijital Vize, başvuru formlarının doğru ve eksiksiz doldurulmasına yardımcı olur, ardından konsolosluk bu formları değerlendirir.
 2. Dijital Vize, başvuruda istenen belgelerin listesini sunar ve belgelerin hazırlanmasında destek sağlar; konsolosluk belgeleri inceler ve başvuruyu değerlendirir.
 3. Dijital Vize, vize randevusu alma sürecini kolaylaştırırken, konsolosluk randevuları düzenler ve başvuranlarla görüşür.

Vize başvurusu sürecinde, tüm işlemler konsolosluk tarafından yürütülmez. Dijital Vize gibi özel hizmet sağlayıcılar, süreci kolaylaştırmak ve başvuru sahiplerine destek olmak için önemli hizmetler sunar. Konsolosluklar ve özel hizmet sağlayıcılar işbirliği içinde çalışarak, vize başvurusu sürecini daha hızlı, etkili ve başarılı hale getirirler.

Avustralya Vizesi İşlemleri Hakkında Üçüncü Kişilere Bilgi Veriliyor mu?

Kişisel verilerin korunmasına verilen önem nedeniyle kişisel bilgi kabul edilen Avustralya vize başvurusu, başvurunun durumu ve sonuçları hakkında başvuru sahibi dışında hiç kimse ile bilgi paylaşılmıyor. Başvuru sahibinin durumu, vize işlemlerinin üçüncü şahıs (Bu sınıfa seyahat acenteleri ve Avustralya vize işlemleri ile ilgilenen şirketler dâhildir.) tarafından yapılması ve takip edilmesini gerektiriyorsa bu maksatla hazırlanmış 956 numaralı formunun ve müracaat formunda da ilgili kısmın buna uygun şekilde doldurulması gerekiyor. Söz konusu forma, Avustralya Büyükelçiliği web sayfasından ulaşılabiliyor.

Avustralya Vizesi İşlemleri Sırasında Müracaat Sahibinin Şahsen Yapması Gerekenler

Vize başvurusunun online yapılması, tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabileceği anlamına gelmiyor. Avustralya, birçok ülke gibi vize vereceği kişilerin biyometrik verilerini alıyor. Sağlık raporu alma zorunluluğu ve mülakat da şahsen tamamlamanız gereken işlemler arasında yer alıyor.

Türk Vatandaşlarına Uygulanan Vize Kategorileri Hangileridir?

Ülkeye kabul edileceklere, beyan ettikleri giriş maksatlarına göre çeşitli kategorilerde vize uygulanıyor.

Müracaat sahibinin milliyetine göre de değişen bu kategorilerden Türk vatandaşlarına;

 • Vize kodu 600: Turist Vizesi
 • Vize kodu 600: Ticari Ziyaret Vizesi
 • Vize kodu 600: Sponsorlu Aile Ziyareti Vizesi
 • Vize kodu 155: Geri Dönüş Vizesi
 • Vize kodu 300: Evlilik Vizesi
 • Vize kodu 602: Tıbbi Tedavi Vizesi
 • Vize kodu 462: Çalışma Vizesi
 • Vize kodu 771: Transit Geçiş Vizesi
 • Vize kodu 570-571-572-573-574-575: Öğrenci Vizeleri verilebiliyor.

Vize kategorilerinin süreleri değişiklik gösteriyor. Alınan vizenin kategorisi için belirlenen azami süre, vize alan şahsın o kategoride alınmış bir vizeyle Avustralya’da kalacağı süreyi ifade etmiyor. Vize verilirken o vizeyi alan şahsın, Avustralya’da kalabileceği süre vize üzerinde yer alıyor.

Vize ücretleri TL cinsinden tahsil ediliyor. Döviz kurunda yapılan güncellemeler sebebiyle müracaat tarihindeki vize ücretleri değişiklik gösteriyor.

Vize ücreti yanında Avustralya Büyükelçiliği tarafından yetkilendirilmiş şirket ve biyometrik veriler için de ayrı ücret ödeniyor.

Vize Geçerlilik Süresi

Avustralya vizesinin geçerlilik süresi, vize türüne ve başvuru sahibinin amacına göre değişebilir. Genel olarak, turist vizesi bir yıl içinde geçerli olurken, çalışma vizesi çalışma süresi kadar geçerlidir. Eğitim vizesi ise eğitim süresi kadar geçerlidir ve aile ziyareti vizesi ise belirli bir süre için geçerlidir.

Vize Renklendirme ve Yenileme

Avustralya vizesi, başvuru sahibinin Avustralya’da kalmasına veya tekrar girmesine izin verir. Ancak, vize geçerlilik süresi bitmeden önce vize sahibi Avustralya’dan ayrılmalıdır. Aksi takdirde, vize sahibi Avustralya vizesi için tekrar başvuru yapması gerekebilir. Ayrıca, vize sahibinin Avustralya’da bulunma süresi ve amacına göre vize renklendirme veya yenileme ihtiyacı da bulunabilir.

Avustralya Vizesi Ülkeye Giriş İçin Yeterli midir?

Avustralya vizesi bulunmasına rağmen bazı durumlarda giriş yapılamayabiliyor. Ülkeye girişte Göçmenlik Ofisi tüm vize evraklarını yeniden gözden geçiriyor. Avustralya’da bulunma maksadı ve planlanan kalma süresi sorgulanıyor. Giriş yapan kişiyle de görüşme gerçekleştiriliyor. Bu görüşmede; geliş maksadıyla vizenin uyumunda veya herhangi bir konuda tutarsızlık tespit edilirse ülkeye girişe müsaade edilmeyebiliyor. Bu yetkililerin, alınan vizedeki süreyi de değiştirme yetkisi bulunuyor.

Call Now ButtonHemen Ara