Belçika Vize Evrakları

Herhangi bir nedenle Belçika’ya gitmek isteyenlerin merak ettikleri hususlardan ilki eğer vize almaları gerekiyorsa Belçika vize evrakları nereden ve nasıl temin ediliyor olduğudur. Belçika’ya kısa süreli ziyaret yapacaklardan bir tek umumi pasaport sahiplerinin vize alması gerekiyor. Bu pasaport dışındaki pasaport tiplerinden herhangi birine sahip olanlar; turistik, ticari veya aile ziyareti maksadıyla Belçika’ya gitmek adına vize almaları gerekmemektedir.

Belçika Vizesi İçin Gerekli Evraklar ve Süreleri

Belçika vizesi için gerekli evraklar diğer Shengen bölgesi ülkeleri için gereken evraklardan çok farklılık göstermiyor. Başvuru sahiplerinin her vize için istenen standart vize evrakları dışında maksatlarına ve iş durumlarına göre farklı belgelerle durumlarını ve seyahat maksatlarını ispatlamaları gerekiyor. Süre olarak vizeleri kısa ve uzun süreli olarak sınıflandıran Belçika, maksatlarına göre ise faklı bir sınıflandırma yapıyor.

Belçika Vizesi Gerekli Evraklar

Belçika vizesi gerekli evraklar tüm vize türleri için geçerli olanlar ve destekleyici evraklar olarak sınıflandırılabiliyor.

Herkesin standart olarak hazırlamak zorunda olduğu Belçika vize gerekli belgeler;

 • Pasaport
 • Pasaport ve daha önce alınmışsa Shengen vizesi olan sayfaların fotokopisi
 • Başvuru formu
 • Vize dilekçesi
 • T.C. kimlik kartı fotokopisi
 • Ulaşım ve konaklama için rezervasyon belgeleri
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Biyometrik fotoğraf (2 adet 3,5 cm x 4,5 cm)
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Mali durumu gösterir belgeler
 • Meslek durumunu gösteren belgeler olarak sıralanabilir.

Bu listedeki son iki belge kişinin durumuna göre destekleyici belge olarak da kullanılmaktadır.

Belçika Vizesi İçin Gerekli Destekleyici Belgeler

Belçika vizesi için gerekli belgeler müracaatın kabulü için mutlaka verilmesi gereken belgeler olarak karşımıza çıkıyor. Destekleyici belgeler ise Belçika’ya gidiş maksadınızı belgeleyen, Belçika’da kanunsuz olarak kalınmayacağını Belçika makamlarına ispatlamak için ihtiyaç duyulan belgelerden oluşuyor.

Bu belgelerden bazıları olmadan da vize almak mümkün olabiliyor. Özellikle kısa süreli vize için zorunlu belgeler ibraz edildiğinde tamamen turistik maksatlarla Belçika’ya girmek mümkün olduğuna göre, orada katılım sağlanacak konferans veya ziyaret edilecek bir arkadaş için ayrı belge sunmak bir zaruret oluşturmuyor.

Ancak, bir konferansta konuşma yapılacaksa, bir müsabakaya katılım sağlanacaksa veya biri ziyaret edilecekse davetiye, bir okulda kısa süreli bir eğitim alınacaksa kayıt belgesi ve ilgili kurumun yazısı, bir fuara katılım sağlanacaksa alınacak ticari vize için fuar davetiyesi işlemlerin kolaylaşmasını ve vize alma ihtimalinin artmasını sağlıyor.

Seyahat öncesinde akredite edilmiş şirketler veya bölgede sorumlu konsolosluklarla irtibata geçerek duruma uygun belgeleri öğrenmekte fayda bulunuyor.

Maksatlarına Göre Vizeler

Belçika vizesi gerekli evraklar vizenin maksadından fazlaca etkileniyor.

Vizeler maksatlarına göre;

 • Turistik vize
 • Transit vize
 • Ticari vize
 • Aile ziyareti vizesi
 • Şoför vizesi
 • Evlenme vizesi
 • Birlikte yaşama vizesi
 • AU Pair vize (Bir ailenin yanında kalarak o ailenin işlerine yardım eden, bu yolla hem dil bilgisini artırmayı hem de Belçika kültürünü öğrenmeyi amaçlayan gençlere veriliyor.)
 • Aile birleşimi vizesi
 • Staj ve öğrenci vizesi (Devlet okulu)
 • Staj ve öğrenci vizesi (Özel eğitim kurumu)
 • Çalışma vizesi olarak sınıflandırılıyor.

Evlenme ve birlikte yaşama için alınan vizeler ilk bakışta uzun süreli vize olarak değerlendirilse de bu vizelerle Belçika’da kalış süresi yine 90 gün olarak kabul ediliyor. Evlendikten sonra Belçika’da yaşanacaksa veya birlikte yaşama durumuna devam edilecekse evlenilen / birlikte yaşanılan Belçika’da ikamet eden şahsın ikamet yerindeki belediyeye müracaat edilerek daimi oturma izni alınması gerekiyor.

Call Now ButtonHemen Ara