Çalışma vizesi Türkiye Cumhuriyeti’nde çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin alması gereken belgedir. Çalışma iznine sahip olmayan yabancı bir kişinin Türkiye’de herhangi bir sektörde çalışması yasal bir işlem değildir. Bu durum bazı yaptırımlara dayandırılmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de çalışmak isteyenlerin yasal şartlara uygun bir şekilde çalışma izni alması gerekmektedir.

Ülke sınırları içinde aktif bir şekilde çalışan yabancıların kontrol edilmesi, yabancı çalışanlarla ilgi denetlemelerin daha kolay yapılabilmesi ve güvenlik açısından çalışma vizesi büyük önem arz etmektedir. Çalışma izni belgesi almak isteyenler bu belgeyi yurt içinde ya da yurt dışından alabileceklerdir. Fakat prosedürler yurt içinde ve yurt dışında farklı olabilmektedir.

Yurt dışından çalışma izni almak isteyenlerin ikamet ettiği bölgede bulunan Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğuna ya da Büyükelçiliğine çalışma izni için başvuruda bulunması gerekmektedir. Çalışma izni başvurusu yapmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin pasaport, dilekçe, çalışılacak işe ait olan sözleşme ve fotoğraf örneğini hazırlaması gerekir.

Çalışma Vizesi Başvurusu ve Çalışma Şartları

Yabancı uyruklu kişiler için çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına e devlet üzerinden işveren tarafından yapılmaktadır. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu ya da Büyükelçiliğine başvurularını referans numarası ile gerçekleştirebileceklerdir. İzin başvurusunun gerçekleştirilmesi işveren tarafından yapılmaktadır. Başvuru ile yabancı uyruklu kişiye dair bilgiler ilgili bakanlığa ulaştırılmaktadır.

Çalışma izni belgesi için istenen belgeler işveren ve işçi için değişiklik göstermektedir. Başvuru sürecinin doğru ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için istenen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde tamamlanması gerekmektedir. Başvuru işleminin onaylanmasının ardından yabancı uyruklu kişiye çalışma izin kartı gönderilmektedir.

Çalışma izni belgesi yabancı uyruklu kişiye PTT kargo tarafından gönderilmektedir. Belgenin takibi ise e devlet üzerinden yapılmaktadır. Yabancı uyruklu kişi izin belgesi alarak çalışma durumunu resmi hale getirmiş olacaktır.

Yabancı işçinin başvurusunun onaylanmasının ardından işveren 30 gün içerisinde işçinin sigorta işlemlerini SGK üzerinden tamamlamak durumundadır. Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de çalışması için çalışma vizesi bazı şartlara göre farklılık göstermektedir. Buna göre her yabancı uyruklu kişi Türkiye’de çalışmak için çalışma iznine ihtiyaç duymamaktadır.

Yabancılar İçin Çalışma İzni Şartları

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişilerin bazı şartları taşımaları gerekmektedir.

 • Çalışma izni için başvuruda bulunulan iş yerinin en az 100.000 TL ödenmiş sermayesinin olması gerekmektedir. Aynı iş yerine ait olan brüt satışı tutarı 800.000 TL veya şirkete ait bir önceki yıla ait tutarının 250.000 dolar olması gerekir.
 • Yabancı uyruklu kişinin çalışacak olduğu iş yerinde en az beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çalışıyor olması gerekmektedir. Yabancı uyruklu kişinin iş yerinin ortağı olması durumunda çalışma izninin son 6 aylık sürecinde aynı iş yerinde en az beş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının çalışıyor olması gerekmektedir. Şirketin turizm şirketi olması durumunda bu son şart aranmamaktadır.

Çalışma Vizesi İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çalışma iznine dair gerekli başvurunun işveren tarafından internet üzerinden yapılmasının ardından 6 iş günü içerisinde evraklar ilgili bakanlığa ulaştırılmaktadır. Bakanlığa gönderilen evrakların yanı sıra belgelerinin asıllarının da gönderilmesi gerekir. Evrakların gönderimi posta yoluyla ya da bireysel olarak yapılabilmektedir.

Çalışma vizesi için ilk başvuruda bazı evraklar istenmektedir. Buna göre yabancı uyruklu kişilerin vermesi gereken evraklar;

 • Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlar tarafından onaylanmış olan diploma ya da geçici mezuniyet belgesi,
 • Türkiye dışında yüksek öğrenimlerini gerçekleştirmiş olan yabancı uyruklu işçilerin denklik belgesi.
 • Milli Eğitim Bakanlığından alınmış olan ve eğitim kurumlarında çalışacak olan işçiler için yeterlilik belgesi,
 • En az 6 ay süre ile geçerliliği bulunan ikametgah izni,
 • Pasaportun kopyası,

İşverenin Teslim Etmesi Gereken Evraklar

Yabancı uyruklu kişilerin teslim etmesi gereken evrakların dışında işverenlerin teslim etmesi gereken evraklar bulunmaktadır.

 • Çalışma izni için başvuru formu,
 • Resmi makamlar tarafından onaylanmış olan bir önceki yıla at olan bilanço ve kar- zarar tablosu.
 • Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 • Noter onaylı olmak kaydıyla vekaletname,
 • Yabancı işçi ve işveren arasında yapılacak olan iş sözleşmesi,
 • İş yerlerinin yabancı uzman çalıştırmak istemesi durumunda iş yerlerinde çalıştırılan Türk vatandaşlarının ücretleri,

2022 Yılı Çalışma Vizesi Ücretleri

Yabancı kişilerin çalışma vizesi almaları için vize ücreti ödemeleri gerekmektedir. Bu ücret 01.01.2022 tarihi itibariyle güncellenmiştir. Buna göre çalışma izni belgesi için vize ücretleri;

 • 1 yıla kadar olan Süreli Çalışma İzin Belgesi 1.386.2 TL,
 • 2 yıla kadar Süreli Çalışma İzin Belgesi 2.772.4 TL,
 • 3 yıla kadar Süreli Çalışma İzin Belgesi 4.158.6 TL,
 • Süresiz Çalışma İzin Belgesi 13.867.40 TL,
 • Geçici Koruma Çalışma İzni Harç Tutarı 515.70 TL,
 • Değerli Kağıt Bedeli 160.00 TL

Çalışma Vizesi Ödemesi Yapılabilecek Kurumlar

Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde harç tutarının ödenmesi gerekmektedir.

 • PTT şubeleri,
 • Halk Bankası,
 • Vakıflar Bankası,
 • C Ziraat Bankası

Çalışma Vizesi Kaç Günde Çıkar?

Bakanlığa e devlet üzerinden online olarak yapılan vize başvuruları 30 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Kilit personel konumuna olan yabancı çalışanlar için bu süre 15 gündür. Görüş ve taleplerini iletmek isteyenler için ise yine 15 gün süre verilmektedir. Çalışma vizesi almak için yapılan başvurular genel itibari ile 15 günde tamamlanmaktadır.