Ülkeler arasında ufak tefek farklılıklar bulunsa da Fransa vize evrakları da diğer ülkeler tarafından istenen evraklardan çok fazla farklılık oluşturmuyor. Devletler, topraklarına giren yabancı sayısını sınırlamak, kontrolü ele almak veya uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet esasının bir gereği olarak vize şartı koşuyor. Ülkeden ülkeye farklılık gösteren bu uygulamada, vize almak isteyenlerden çeşitli Fransa vize evrakları isteniyor.

Fransa Vizelerinin Sınıflandırılması

Vizeler, uygulayan ülkeler tarafından çeşitli sınıflandırmalara tâbi tutuluyor. Transit geçiş, Kısa ve uzun süreli vize olarak sınıflandırma yapılarak böylece sınıflandırmada tam bir sadelik sağlanıyor. Ancak Fransa vizesi için gerekli evraklar vize süresine bağlı olarak değil vizenin alınma maksadına göre değişiklik gösteriyor.

Fransa’nın Vize Uyguladığı Pasaport Türleri

Fransa vize için gerekli evraklar konusunda diğer ülkelerden çok farklı uygulamalar yapmıyor. Ama vize için müracaat edeceklerin öncelikle vizeye ihtiyaçlarının olup olmadığına bakmaları gerekiyor.

Fransa kısa süreli vizeyi sadece umuma mahsus pasaport taşıyanlar için uyguluyor. Uzun süre Fransa’da kalmak isteyen tüm pasaport sahiplerinin Fransa vizesi gerekli evraklar konusunu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Fransa vizesi için gerekli evraklar, Fransa’ya gidiş amacınıza göre değiştiğinden vize türleri, Fransa’ya gidecekler açısından sadece vize almaya ihtiyaç duyup duymayacaklarını tespit etmek için gerekiyor.

fransa bayrağı

Fransa Vizesi İçin Gerekli Belgeler

Fransa vizesi için gerekli belgeler iki grup olarak karşımıza çıkıyor. İlk grup, vize almak durumunda olan kişilerin her durumda konsolosluk adına bu işi yürüten şirkete teslim etmesi gereken evraklardan oluşuyor.

Fransa vize belgeleri, diğer ülkeler için gerekenlerle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Vize alacakların her durumda hazırlayacakları belgeler arasında;

  • Pasaport ve pasaport fotokopisi
  • T.C. Kimlik fotokopisi
  • Biyometrik fotoğraf
  • Vize başvuru formu
  • Vize talep dilekçesi
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Seyahat sağlık sigortası bulunuyor.

Fransa vize istenen belgeler bunlarla sınırlı kalmıyor. Ancak, Fransa’ya gidiş maksadına göre Belgeler farklılıklar gösteriyor.

Yukarıda sıralanan ve tüm vizeler için gerekli olan Fransa vizesi gerekli belgeler arasında bulunmayan mali durum ve meslek bilgileriyle ilgili belgeler genel olarak istense de detayları açısından Fransa’ya gidiş maksadına göre farklılıklar gösteriyor.

Fransa vize gerekli belgeler akredite şirkete teslim ediliyor. Ama bu evraklar Fransa tarafından tespit edilen esaslara göre değerlendiriliyor.

Ayrıca teslim edilen Vize evrakları Fransa için Büyükelçiliğinin nihai sorumluluğunu taşıyor

Vize için gerekli evraklar Fransa tarafından belirlense de Shengen ülkeleri standartlarından daha düşük olamıyor.

Maksat Ve Meslek Durumuna Göre Fransa Vize İçin Gerekli Evraklar

Fransa için vize evrakları hazırlanırken meslek durumu önem taşıyor. Bir işveren çalışma durumunu ispat için vergi levhası, faaliyet belgesi, sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri ve oda kaydı isteniyor.

Fransa vizesi almak için gerekli evraklar zaruri ve destekleyici olarak da ayrılabilir. İşveren konumundaki birisi aslında yukarıda sıralanan belgeler ile durumunun uygunluğunu gösteriyor. Bunun yanında ek gelir durumunu gösterir belgeler varsa bu belgeler vize alınmasını kolaylaştırıyor.

Kamu çalışanı için istenen ilave Fransa vizesi belgeleri arasında; SGK belgeleri, izin belgesi, kamu görevlisi olduğunu gösterir belge ve son üç ayın maaş bordroları bulunuyor.

Bir çiftçi Fransa’ya gitmeyi planladığında Fransız vizesi için gerekli belgeler arasına çiftçilik belgesi de giriyor. Öğrenci turizm maksadıyla vize almak istediğinde; öğrenci belgesinin yanında masraflarını karşılayacak kişinin mali durumuna ilişkin belgeler ve taahhütname isteniyor.

Fransa vizesi için istenen belgeler, gidiş maksadının ispatına yönelik olarak da değişiklik gösteriyor. Bir konferansa gidecek bilim adamı için davet mektubu vize işlemini kolaylaştırıyor. Özellikle uzun süreli vize taleplerinde daha fazla evraka ihtiyaç duyuluyor. Fransa’da çalışacak bir şahsa karşı taraftan gönderilecek bir davet mektubunun yanında Fransa’daki şirkete dair bilgiler gerekiyor. Eğitim için giden bir şahsın evrakları arasına Fransa’da eğitim göreceği okuldan alınan belgeyi koyması, uzun süreli vize sahibi olabilmesinin bir şartı olarak görülüyor.

Vize için sıralanan tüm evraklar, vize talep maksadınızın ispatını sağlarken, Fransa’da yasadışı kalma gerekçenizin olmadığını göstermeyi hedefliyor. Fransa vizesi gerekli evraklar zaman içerisinde değişiklikler olabileceği gibi bu maksada uygun ek belgeler de evraklar dahil edilebilir.