İçindekiler

Türkiye’ye vize uygulayan ülkeler arasında Fransa’da bulunuyor. Fransa vize başvurusu, Shengen bölgesinin diğer ülkeleriyle benzerlikler gösteriyor olsa da Fransa’ya özel uygulamalar veya ufak tefek uygulama farklılıkları da bulunuyor.

Fransa Vize Başvurusu Adımlarında Uygulanan Pasaport Sınıfları

Fransa vize başvurusu için evraklar, hem vize kategorisine hem de vize talebinde bulunan kişinin pasaportunun niteliğine göre değişiklik gösterebiliyor. Hizmet, hususi ve diplomatik pasaport sahipleri 180 gün içerisinde 90 günlük süre için vizeden muaf tutuluyor. Ancak umuma mahsus pasaport sahiplerinin bir gün için bile Fransa’ya girmek istemeleri durumunda vize almaları gerekiyor.

Fransa Vizesi Başvuru Evrakları Nelerdir?

Fransa vizesi başvuru evrakları da diğer ülkelerin vize evrakları gibi iki kategori de incelemeyi gerektiriyor. İlk grup evraklar, müracaat için standart olarak düzenlenmesi gereken belgelerden oluşuyor. Bu bahsettiğimiz Fransa vize başvuru evraklarının tamamını teslim etmeden müracaat geçerli olmuyor.

Bunlar;

 • Pasaport,
 • Pasaport ve varsa daha önceden Shengen bölgesi ülkelerinden alınmış vizelerin fotokopileri,
 • Vize başvuru formu
 • Dilekçe (Fransa Büyükelçiliğine hitaben vize talebini ve seyahat maksadını içerecek şekilde yazılmış olması gerekiyor)
 • Fotoğraf (2 adet, 3.5 cm x 4.5 cm ölçülerinde, yeni çekilmiş ve biyometrik)
 • T.C. kimlik kartı fotokopisi
 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • Seyahat sağlık sigortası Poliçesi(30.000 Euro teminatlı)
 • Mali durum belgeleri (Banka hesap dökümleri, tapu ve araç ruhsatı gibi)
 • Seyahat rezervasyon kayıtları / biletler
 • Meslek durumunu gösterir belgeler

Fransa vizesi alma maksadı ne olursa olsun ihtiyaç duyacak bu belgelerin dışında maksada göre ve bir nevi maksadın ispatını sağlayan belgelere de vize almak için ihtiyaç olacaktır.

Fransa Vize Başvuru Kategorileri

Fransa vize başvuru evraklarını doldurmaya başlamadan önce hangi kategoride olan bir vizenin maksadı karşıladığını tespit etmek gerekiyor.

Fransa, temelde üç tip vize sunuyor:

 • Kısa süreli vize (90 günden daha kısa süre için Fransa’da bulunacaklara veriliyor)
 • Uzun süreli vize (Fransa’da 90 günden fazla kalacaklara veriliyor)
 • Transit vize (Başka bir ülkeye gidiş için sadece Fransa’daki havaalanını kullanacaklara veriliyor)

Bu kategoriler, Fransa’da kalınacak süreye bağlı olarak belirlenmesine rağmen, vize verilmesinde Fransa’ya giriş maksadı önemli rol oynuyor ve farklı ilave belgelere ihtiyaç duyulabiliyor.

Vize müracaatı sırasında vize alma sebebi de sorgulanıyor. Online olarak yapılan ilk başvuruda;

 • Turistik ziyaret
 • Eğitim
 • Sağlık (tıbbi tedavi)
 • Çalışma
 • Resmi görev
 • Emeklilik anlaşmasından istifade
 • Aile veya özel ziyaret maksatlarından birisinin seçilmesi gerekiyor.

Vize süresi ve Fransa vize başvuru maksadına göre konaklama ana nedeni başlığı altında bu maksatların bir kısmı detaylandırılıyor. Örneğin çalışma maksadıyla Fransa vizesi talep eden birinin; nerede çalışacağı, çalışma şekli bu bölümde yer alıyor. Bilimsel ve kültürel çalışmalar için Fransa vizesi alacakların da çalışma maksadıyla vize talebinde bulunmaları gerekiyor.

Vize Başvurusu Fransa İçin Nereye Yapılır?

Vize işlemleri için dünyadaki genel uygulama, işlemin konsolosluklar tarafından yürütülmesidir. Ancak vize başvurusu Fransa için yapılacaksa online başvurunun ardından işlemler VFS Global aracılığı ile yürütülüyor.

Vize başvuru işlemleri yetkilendirilmiş şirketler tarafından yürütülse de asıl yetki Fransa Büyükelçiliğinindir. Her ülkenin toprakları üzerindeki mutlak hâkimiyetinin bir sonucu olan bu yetki, sadece işlemler açısından ve bazı ülkeler tarafından özel kuruluşlara devredilebiliyor. Söz konusu şirket de işlemler ilk için müracaat sahibini Fransız Büyükelçiliğinin sayfasına yönlendiriyor.

Fransa İçin Vize Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

Bir ülkeye seyahat etmek için önceden seyahat ve konaklama planlarının yapılması beklenir. Planlanan seyahat tarihine göre işlemlerde yaşanabilecek gecikme sebebiyle yeterince önceden Fransa için vize başvurusu yapmak gerekir.

Fransa vize işlemleri, vize talebinde bulunan kişinin uyruğuna göre değişiklik gösteriyor. Bunun yanında, müracaat yoğunluğu, uluslararası ilişkiler gibi bazı hususlar da vize süresini ve vize verilip verilmemesini etkileyebiliyor. Fransa Büyükelçiliği tarafından, seyahat tarihinden en az 15 gün öncesinde müracaat işlemlerinin yapılmış olması tavsiye ediliyor.

Fransa vizesi için müracaatta farklı bir husus dikkat çekiyor. Kısa süreli vizeler için 3 ay, uzun süreli vizelerde de seyahat tarihinden 6 aydan daha öncesinde müracaatlar kabul edilmiyor.

Büyükelçilik Sayfasındaki Maksatlar Seyahat Maksadıyla Uyumlu Değil mi?

Fransa Büyükelçiliğinin sayfasından başvuru yaparken bazı bilgiler hazır formlar şeklinde sunuluyor. Uygun seçeneği bularak devam etmek gerekiyor. Bu maksatlar oldukça geniş tutulmuş olmakla birlikte bazı özel durumları karşılayamaması gibi bir durumun da mümkün olacağı dikkate alınıyor. Bu durumda herhangi bir vize talep sebebi seçmek yerine vize başvuru merkezi ile irtibata geçilmesi gerekiyor.

Fransa Vize Başvurusunun Şahsen Yapılması mı Gerekiyor?

Fransa Büyükelçiliği sayfasında bulunan vize başvuru adımları takip edilerek başvuru formuna ulaşıp doldurulması gerekiyor. Ancak, Fransa vizesi için başvuru formunun mutlaka vize başvuru merkezine teslim edilmesi gerekiyor.

Vize Müracaat Formunun Teslimi Dışında Vize Başvuru Merkezine Gitmek Gerekiyor mu?

Sahteciliğin önüne geçebilmek için hemen hemen tüm devletler, ülkeye giriş yapacak kişilerin biyometrik verilerini alıyor. Bu nedenle vize başvuru merkezini belirledikten sonra hem müracaat formunu teslim etmek hem de parmak izi vermek üzere randevu almak ve söz konusu merkeze gitmek gerekiyor. Vize almak için ödemeler internet üzerinden yapılmamışsa, bu ücretler de merkezlerde ödenebiliyor.

Çoklu Giriş ve Grup Vizesi

Vize başvuru formu, tek giriş, çift giriş veya çok giriş için Fransa vizesi talep edebilecek şekilde düzenlenmiştir. Talebe rağmen birden fazla girişli vize verilmemiş olma ihtimali dikkate alınarak mutlaka kontrol edilmelidir. Aksi takdirde Fransa’dan çıktıktan sonra tekrar vize almadan Fransa’ya girmek mümkün olmayacaktır.

Başka bir uygulama da grup oluşturmayı mümkün kılan uygulamadır. İlk müracaatın ardından birlikte seyahat etmek üzere evraklara 6 kişiye kadar ilave yapılabiliyor. Bu kişi sayısını artırmadan 6 yolculuk için de vizeyle ilgili başvuruda değişiklik mümkün oluyor.

Seyahat Maksadına Göre İstenen İlave Belgeler

Vize talep eden her ülke, ziyaret maksadının doğruluğundan ve bu maksada ulaştıktan sonra bağlı bulunan ülkeye dönüleceğinden emin olmak ister. Bu nedenle her vize talebinde bu maksadın ispatına yarayacak belgelerle müracaatın güçlendirilmesi iyi olacaktır.

Turistik maksatlı gidecek öğrencilerden öğrenci belgesi ve seyahat masraflarını karşılayacak kişinin mali durumunu gösterir belgeler isteniyor. Ayrıca reşit olmayanlar için muvafakatnameye ihtiyaç duyuluyor.

Aile ziyareti için gidecek kişilerin ziyaret edilecek aileden davet mektubu ve Fransa’da yaşayan bu ailenin mali durumunu gösterir belgelere ihtiyaç duyuluyor.

Öğrenim maksadıyla alınacak vize için müracaatta bulunanların; öğrenci belgesi, Fransa’da eğitim göreceği okuldan verilmiş kayıt belgesi, öğrenimi boyunca masraflarını karşılayacak kişinin dilekçe ve mali durumunu gösterir belgelere ihtiyaç duyuluyor.

Bir işverenin vize müracaatında; faaliyet belgesi, SGK kaydı, vergi levhası, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, oda kaydı aranırken Fransa’da bir iş görüşmesi yapacaksa davet mektubuna, ortak bir iş söz konusuysa Fransa’da faaliyet gösteren şirketin durumunu gösterir belgeler ve sözleşmelerin müracaat evraklarına eklenmesi gerekiyor.

Özel bir kurum 7 kuruluş çalışanları için çalışılan yere ait işveren için istenen belgelere ilaveten; şirketin imza yetkilisi tarafından kaşeli ve imzalı olarak düzenlenmiş bir dilekçe, son üç ayın maaş bordroları ile SGK Giriş ve SGK hizmet dökümü gerekiyor. Çalışılan işyerinde bir yılını doldurmayanlar için ayrıca önceki iş yerinden de işe giriş belgesi alınması isteniyor.

Emeklilerin ise emekli maaşı aldıkları bankaya ait banka hesap cüzdanının fotokopisini maaş bilgileri net olarak görülecek şekilde hazırlayarak diğer belgelere ek olarak vermeleri gerekiyor.

Devletler, vize evraklarında değişiklik yapma konusunda herhangi bir kısıtlamaya tâbi bulunmuyor. Bu nedenle vize almak için müracaat edilmeden önce evrakların konsolosluklardan veya yetkilendirdikleri şirketlerden teyit edilmesinde fayda bulunuyor.

Son olarak bilinmesi gereken bir husus: Fransa vize başvuru formu sonuna koyulan notlarla, kişisel verilerin işlenmesi konusunda yetki verdiğinizi ve müracaatınız kabul edilmediğinde vize ücretinin geri ödenmeyeceği konusunu da içeren bir taahhütnameyi de imzalatıyor.

Call Now ButtonHemen Ara