İçindekiler

Fransa vizesi için gerekli belgeler iki grup olarak karşımıza çıkıyor. İlk grup, vize almak durumunda olan kişilerin her durumda konsolosluk adına bu işi yürüten şirkete teslim etmesi gereken evraklardan oluşuyor.

Fransa vize belgeleri, diğer ülkeler için gerekenlerle büyük oranda benzerlik gösteriyor. Vize alacakların her durumda hazırlayacakları belgeler arasında;

  • Pasaport ve pasaport fotokopisi
  • T.C. Kimlik fotokopisi
  • Biyometrik fotoğraf
  • Vize başvuru formu
  • Vize talep dilekçesi
  • Vukuatlı nüfus kayıt örneği
  • Seyahat sağlık sigortası bulunuyor.

Fransa vize istenen belgeler bunlarla sınırlı kalmıyor. Ancak, Fransa’ya gidiş maksadına göre Belgeler farklılıklar gösteriyor.

Yukarıda sıralanan ve tüm vizeler için gerekli olan Fransa vizesi gerekli belgeler arasında bulunmayan mali durum ve meslek bilgileriyle ilgili belgeler genel olarak istense de detayları açısından Fransa’ya gidiş maksadına göre farklılıklar gösteriyor.

Fransa vize gerekli belgeler akredite şirkete teslim ediliyor. Ama bu evraklar Fransa tarafından tespit edilen esaslara göre değerlendiriliyor.

Ayrıca teslim edilen Vize evrakları Fransa için Büyükelçiliğinin nihai sorumluluğunu taşıyor

Vize için gerekli evraklar Fransa tarafından belirlense de Shengen ülkeleri standartlarından daha düşük olamıyor.

Maksat Ve Meslek Durumuna Göre Fransa Vize İçin Gerekli Evraklar

Fransa için vize evrakları hazırlanırken meslek durumu önem taşıyor. Bir işveren çalışma durumunu ispat için vergi levhası, faaliyet belgesi, sicil gazetesi fotokopisi, imza sirküleri ve oda kaydı isteniyor.

Fransa vizesi almak için gerekli evraklar zaruri ve destekleyici olarak da ayrılabilir. İşveren konumundaki birisi aslında yukarıda sıralanan belgeler ile durumunun uygunluğunu gösteriyor. Bunun yanında ek gelir durumunu gösterir belgeler varsa bu belgeler vize alınmasını kolaylaştırıyor.

Kamu çalışanı için istenen ilave Fransa vizesi belgeleri arasında; SGK belgeleri, izin belgesi, kamu görevlisi olduğunu gösterir belge ve son üç ayın maaş bordroları bulunuyor.

Bir çiftçi Fransa’ya gitmeyi planladığında Fransız vizesi için gerekli belgeler arasına çiftçilik belgesi de giriyor. Öğrenci turizm maksadıyla vize almak istediğinde; öğrenci belgesinin yanında masraflarını karşılayacak kişinin mali durumuna ilişkin belgeler ve taahhütname isteniyor.

Fransa vizesi için istenen belgeler, gidiş maksadının ispatına yönelik olarak da değişiklik gösteriyor. Bir konferansa gidecek bilim adamı için davet mektubu vize işlemini kolaylaştırıyor. Özellikle uzun süreli vize taleplerinde daha fazla evraka ihtiyaç duyuluyor. Fransa’da çalışacak bir şahsa karşı taraftan gönderilecek bir davet mektubunun yanında Fransa’daki şirkete dair bilgiler gerekiyor. Eğitim için giden bir şahsın evrakları arasına Fransa’da eğitim göreceği okuldan alınan belgeyi koyması, uzun süreli vize sahibi olabilmesinin bir şartı olarak görülüyor.

Vize için sıralanan tüm evraklar, vize talep maksadınızın ispatını sağlarken, Fransa’da yasadışı kalma gerekçenizin olmadığını göstermeyi hedefliyor. Fransa vizesi gerekli evraklar zaman içerisinde değişiklikler olabileceği gibi bu maksada uygun ek belgeler de evraklar dahil edilebilir.

Call Now ButtonHemen Ara