İçindekiler

Shengen bölgesi ülkeleri arasında yer alan Fransa vize işlemleri açısından diğer ülkelerle büyük benzerlikler gösteriyor olsa da vize sınıflandırması el alındığında oldukça sade bir yöntem kullanıyor. Ulaşım imkânları ve iletişimdeki baş döndürücü değişim dünya nüfusunu da her zamankinden daha hareketli hale getiriyor. Devletler, oluşabilecek kontrolsüz göçü önlemek ve ülke imkânlarından öncelikle kendi vatandaşlarının istifadesini sağlamak için ülkelerine yapılmak istenen girişlerde vize uyguluyorlar.

Fransa Vizesi İşlemleri Nerede Yapılıyor?

Birçok Avrupa ülkesi gibi vize işlemleri Fransa tarafından da kısmen akredite şirketlere devredilmiş durumdadır. Fransa Büyükelçiliği internet sayfasından Konsolosluk işlemlerine geçildiğinde vize işlemleri için VFS Global şirketine yönlendirme yapılıyor. Söz konusu şirket sizi tekrar vize müracaat formunun doldurulması için Fransa Büyükelçiliğinin ilgili sayfasına yönlendiriyor. Müracaat evraklarını doldurduktan sonra işlemleriniz vize başvuru merkezinde sürdürülüyor.

Vize işlemleri her ne kadar akreditasyon almış şirketler tarafından yürütülse de nihai işlem makamının ve tüm sorumluluğun Fransa Büyükelçiliği nezdinde görev yapan konsolosluklarda olduğunu unutmamak gerekiyor.

Fransa İçin Vize İşlemleri İle İlgili Fransa Tarafından Yapılan Vize Sınıflandırması

Birçok ülkeden farklı olarak Fransa vizeleri sürelerine göre sınıflandırıyor. Fransa’dan farklı sınıflandırma yapan ülkeler, vize talep maksadını sınıflandırmada kullanırken Fransa için vize işlemleri esnasında vize talep maksadı ortaya konuluyor.

Sürelere göre vize sınıflandırması;

  • Transit vize
  • Kısa süreli vize
  • Uzun süreli vize

Havaalanından transit geçişler için transit vize veriliyor. Kısa süreli vize Fransa’da 90 güne kadar kalacaklara, uzun süreli vize ise 90 günden daha uzun süreyi Fransa’da geçireceklere veriliyor.

Fransa Vizesi İşlemleri Yapılırken Müracaatta Zaman Sınırlamaları

Vize müracaatında, en son müracaat gününe dair bir kısıtlama bulunmuyor. Ancak, geç yapılan müracaatlarda vizenin seyahat tarihine yetişmemesi ihtimalinin her zaman dikkate alınması gerekiyor. Fransa Büyükelçiliği, bir zaruret olarak uygulamasa da seyahat tarihinden asgari 15 gün önce evrakların teslim edilmesini tavsiye ediyor.

Bununla birlikte zaman ile ilgili resmi tahdit ile çok erken müracaatların önüne geçiliyor. Kısa süreli vize müracaatları; seyahat tarihinden 3 aydan daha önce, uzun süreli vize müracaatları ise yine ülkeye girişin planlandığı tarihten altı aydan daha erken yapılması kabul edilmiyor.

Vize Almak İçin Takip Edilecek Yöntem

Fransa’da ve Fransa’dan geçiş yapılacak diğer Shengen Bölgesi ülkelerinde kalınacak toplam süre 90 günün altında ise sahip olunan pasaport tipine göre vize işlemine ihtiyaç bulunmayabilir. Diplomatik pasaport, hususi pasaport ya da hizmet pasaportuna sahip olanların kısa süreli vize almaları gerekmiyor. Umuma mahsus pasaport sahiplerinin ise kısa süreli vize almaları gerekiyor. Fransa’da kalış süresi 90 günden fazla olacaksa vize pasaport tipi ne olursa olsun vize almak gerekiyor.

Vizeye olan ihtiyaç belirlendikten sonraki ilk işlem, ihtiyaç duyulan vize sınıfının belirlenmesini içermelidir. Bu ilk işlemde, vizeyi talep maksadı devreye giriyor.

İlgili internet sayfasından kişisel bilgilerin doldurulmasının ardından formdaki Fransa’ya gidiş sebepleri;

  • Resmi görev
  • Turistik ziyaret
  • Emeklilik anlaşmasından istifade
  • Eğitim
  • Çalışma
  • Tıbbi tedavi
  • Aile veya özel ziyaret olmak üzere 6 ana seçenek olarak sunuluyor.

Oldukça geniş kapsamlı olan bu seçeneklerin alt başlıkları da başka bir kutucuk vasıtasıyla giriliyor. Bu bölümdeki hususların içinde bulunulan durumu kapsamadığı düşünülüyorsa alışılagelmiş olan en yakın seçeneği işaretlemek yerine vize merkezi ile irtibata geçilmesi gerekiyor.

Vize için gerekli formlar doldurulduktan sonra randevu alınarak bu formların çıktıları ve gidiş maksadı, mali yeterliliği ve Fransa’dan tekrar ayrılma durumunu destekleyici nitelikteki belgelerle birlikte vize merkezine gidiliyor. Bu merkezlerde biyometrik veriler kayıt altına alınıyor ve ücret tahsil ediliyor. Fransa vize işlemleri ile birlikte belgelerin tesliminin ardından vizenin durumu; konsolosluk sayfasından dosya numarası ve doğum tarihiyle, akredite şirket internet sayfasından verilen referans numarası ve soyadı kullanılarak takip edilebiliyor.

Call Now ButtonHemen Ara