İspanya ülkesinin Shengen Bölgesine dahil olması, kısa süreli olarak yapılan ziyaretlerde bu ülkeler arasında serbest geçişin mümkün olması sebebiyle 90 güne kadar İspanya vizesi almak için Shengen ülkelerinin müşterek vize kuralları geçerli oluyor. Uzun süreli (90 günden fazla) girişler için tamamen İspanya’nın kendi kuralları geçerli oluyor.

İspanya Vize Evrakları Hangi Dilde Doldurulmalıdır?

İspanya vize onayı almak isteyenler formları Türkçe veya İngilizce olarak doldurabiliyor. Ancak 5 Kasım 2021 tarihinden itibaren, müracaat evraklarını; Seyahat Sağlık Sigortası evrakları, talep dilekçesi, uçak biletleri veya rezervasyon belgesi ile konaklama yerine ait rezervasyon belgelerinin İngilizce olarak hazırlanması gerekiyor.

İspanya Vizesi Almak İçin Nereye Müracaat Edilmelidir?

İspanya vizesi almak isteyenler için vize süresine bağlı olarak vize işlemlerini yürütecekleri yer de değişiklik gösteriyor. Kısa süreli vizeler için İspanya Büyükelçiliğine yapılan başvurular kabul edilmiyor. Bu tür vizeler için İspanya Konsolosluğu tarafından akredite edilmiş firmalara İspanya vize başvurusu yapmak gerekiyor. Eğer İspanya’ya eğitim, çalışma, aile birleşimi sebepleriyle gidecekse ve orada kalış süresi 90 günü geçecekse İspanya vizesi almak için müracaatın, İspanya Büyükelçiliğine veya İspanya Konsolosluklarından birisine (Halen Ankara ve İstanbul’da birer konsolosluk bulunmaktadır.) yapılmalıdır.

ispanya bayrağı

İspanya Vize Alımı Yapmak İçin Ne Zaman Başvurulmalıdır?

İspanya vize alımı için müracaat zamanındaki kısıtlayıcı tedbirlere son zamanlara kadar fazlaca rastlanmıyordu. Vize verilmesi ve verilme süresi, ilgili ülkenin kurallarına bağlı bir husus iken gecikme durumunda müracaat sahibine bazı ülkeler tarafından vize için yaptığı ödemeler iade ediliyor. Vize müracaat zamanına ilişkin olarak bazı ülkeler tavsiye niteliğinde bilgiler verirken İspanya, 2020 yılında aldığı bir kararla turistik, aile ziyareti, kültürel ziyaret ve öğrenci vizeleri için asgari 17 gün önceden müracaat edilmesi şartını uyguluyor. Aksi takdirde müracaat başvurusu alınmıyor.

Çalışma vizesi, İspanya Dışişleri Bakanlığının doğrudan sorumluluğuna verilmiş bir vize çeşitidir ve asgari 60 gün önceden müracaat gerekiyor.

Bu durum, zamana bağlı olarak değişiklikler gösterebileceği gibi diğer vize türlerine de farklı süreler uygulanabileceği dikkate alınarak seyahat planı yapıldığında konu hakkında akredite şirketten veya konsolosluklardan bilgi alınması tavsiye ediliyor.

İspanya İçin Vize İhtiyacı Olmayabilir

Bazı pasaport çeşitleri İspanya için vize uygulamasından muafiyet taşıyor. Vize uygulaması, umuma mahsus pasaport sahipleri için her türlü İspanya ziyaretinde, diğer pasaport sahipleri için ise uzun süreli ziyaretlerde geçerli oluyor. Shengen Bölgesi ülkelerinin tamamında geçerli olan Pasaportla ilgili bu kural, 90 günlük bu süre içerisinde anlaşmaya taraf diğer ülkelere de geçişinize imkân sağlıyor.

Her devletin toprakları üzerinde tam hâkimiyeti söz konusu olduğundan topraklarına girecek yabancılar için çeşitli vize uygulamaları geliştirdiği görülüyor. Her ülke çeşitli vize sınıflandırmaları yapıyor.

Vize İspanya İçin Nasıl Sınıflandırılıyor?

Her ülke gibi vize İspanya için de bir kontrol unsurudur. Bu kontrolü etkin olarak yapabilmek için ülkeye kabul edilecek ziyaretçiler vize alma maksatlarına göre sınıflandırılıyor.

Shengen Bölgesi ülkelerinin hepsinde geçerli olan ve ülke ismiyle birlikte anılan Shengen vizesi, aslında vize sınıflandırması dışında bir uygulamayı ifade ediyor.

İspanya tarafından verilen vizeler;

 • Transit vizesi
 • Turistik vize
 • Aile ziyaret vizesi
 • Ticari vize
 • Çalışama vizesi
 • Şoför vizesi
 • Gemici vizesi
 • D tipi ulusal vize
 • Kültür vizesi
 • Öğrenci vizesi (90 güne kadar)
 • Eğitim Vizesi (90 günden fazla)
 • Aile birleşimi vizesi olarak sınıflara ayrılıyor.

Aslında birçok ülke için benzer olan bu sınıflandırma vizenin maksadını ifade ediyor. Vizenin süresi bu maksatlara göre değişiklik gösteriyor.

Bazı Vize Türleri Hakkında Kısa Bilgiler

İspanya vize kategorileri, talep maksatlarına göre isimlendiriliyor. Bazı vize türleri hakkında genel bilgi sahibi olunsa da bir takım vize türleri herkes için aynı anlamı ifade etmiyor. Bir karışıklığa meydan vermemek için bazı vizeler hakkında ilave açıklama gereği duyulmuştur.

Ticari vize; İspanya’da çalışacaklar için tasarlanan vizeyi değil, İspanya’da düzenlenen fuar ve benzeri organizasyonlara katılım için alınacak vizeyi ifade ediyor. Dolayısıyla ziyaret süresi kısa olacağından umuma mahsus pasaport taşıyanlar dışında bu maksatla vize alınması gerekmiyor.

Aile ziyaret vizesi; sadece aile üyelerini değil arkadaşları da kapsıyor. Kısa süreli vize verilen bu ziyaretler için davetiye arkadaş tarafından yazılabiliyor.

Kongre, konferans, sempozyum ya da spor müsabakalarına katılacakların alacakları vize, kültür ya da konferans vizesi olarak adlandırılıyor.

Eğitim almak maksadıyla İspanya’ya gidecekler iki ayrı kategoriye ayrılıyor. Kısa süreli kurs ve eğitimlere katılacakların öğrenci, uzun süreli eğitim alacakların ise eğitim vizesi almaları gerekiyor.

Transit vizesi, başka bir ülkeden gelip İspanya havaalanlarından birisinde aktarma yaparak İspanya dışında üçüncü bir ülkeye gidecekler için düzenlenen vizedir. Bu geçiş deniz yoluyla gemi personeli tarafından yapılıyor ve kısa süreli konaklamayı da içeriyorsa gemici vizesi gerekiyor.

Uluslararası karayolu taşımacılığı yapan şoförler tarafından kullanılan vize türü ise şoför vizesi olarak adlandırılıyor.

Vize Müracaatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Bazı evraklar, tüm vize türleri için ve hatta vize uygulayan tüm ülkeler tarafından isteniyor.

Bunları;

 • Pasaport (Vizenin yapıştırılabilmesi için en az iki boş sayfası bulunan azami 10 yıllık ve asgari seyahat bitiminden sonrası için 3 ay 15 gün daha geçerliliği olan)
 • Vize müracaat formu
 • Biyometrik fotoğraf (2 adet, 3,5 cm x 4,5 cm)
 • Vize talep dilekçesi
 • T.C. kimlik kartı
 • Seyahat sağlık sigortası
 • Mali durumu destekleyici belgeler
 • Seyahat durumunu destekleyici belgeler (Bilet ve rezervasyon kayıtları gibi)
 • Meslek durumunu gösterir belgeler olarak özetlemek mümkün görünüyor.

Bu belgeler, kişisel bilgileri doğrulamak ve ziyaretçinin İspanya’dan dönüşü için yeterli şartların varlığının tespiti maksadıyla isteniyor.

Günümüzde yine kişisel bilgilerin teyidi ve sahteciliğin önüne geçmek için hemen hemen tüm ülkeler müracaat sahibinin parmak izi verilerini alıyor. Bu nedenle İspanya vizesi için başvuru yapanların, vize merkezinden randevu alarak bu işlemi yaptırmaları gerekiyor. Ancak, 25 Eylül 2014 tarihinden sonra Shengen ülkelerinin herhangi birisinden vize almış ve biyometrik veriler kaydedilmişse tekrar bu işlemi yaptırmak gerekmiyor.

Vize Kategorilerine Göre İstenen Diğer Evraklar Nelerdir?

Vize müracaatında bazı evraklar vize istenen maksadın doğruluğunu ve müracaat sahibinin vize istediği konudaki yeterliliğini ispata yönelik olarak isteniyor. Bazı evrakların yokluğu doğrudan vizenin reddine sebep olabilirken bazı evraklar vize konusunda müracaat sahibinin lehine bir durum oluşturuyor. Bu nedenle vize müracaat sebebinize uygun olarak destekleyici belgeler sunmak işlemi olumlu neticelendirmek için faydalı olacaktır.

Aile ziyaret vizesi alacak birisi için İspanya’da polis merkezinden onaylı davetiye, ziyaret edilecek şahsa ait bilgiler ve seyahat konaklama giderlerinin karşılanacağına dair belgeler birer zaruret iken ziyaret edilecek kişinin ekonomik durumunun çok iyi düzeyde olduğunu gösterir belgeler bu müracaatı destekleyecektir.

Turistik vizelerde; seyahat masraflarının karşılanması ve dönüşün garanti edilmesi esas alınıyor. Çalışan birisi için maaş bordroları, banka hesap bilgileri, İşvereninin kaşe ve imzasını taşıyan dilekçe, SGK işe giriş kaydı gibi destekleyici belgeler gerekiyor.

Öğrenim maksadıyla İspanya’ya gitmek isteyenlerin; öğrenci olduklarını gösterir belge, izin belgesi, 18 yaşından küçükse veli muvafakatnamesi, kayıt olduğu okul/kurstan alınan belgelerin yanında öğrenim masraflarını karşılayacak kişiden dilekçeye ve söz konusu kişinin mali durumunu gösteren evraklara ihtiyaç duyuluyor.

Bir işverenin vize için başvurusu söz konusuysa; işveren olduğunu ispatlayacak nitelikteki Faaliyet Belgesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, gibi belgelerin yanında eğer bir iş seyahati söz konusuysa davetiye vize işlemlerinde kolaylık sağlayabiliyor.

Vize müracaatında bulunulmadan önce, şartlara bağlı olarak İspanya vize evrakları listesinde değişiklik olabildiğinden, müracaat için gerekli belgelerin konsolosluklarla irtibata geçilerek teyit edilmesinde her zaman fayda bulunuyor.

Vizenin Reddi Durumunda Ne Yapılabilir?

Vize talebi; evraklardaki eksiklikler veya vize talebinde bulunan şahsın vize talep maksadına uymayan durumların tespit edildiği hallerde reddedilebiliyor. Ülkelerin bu konuda geniş serbestisi bulunuyor. Ancak İspanya temsilciliği, vize verilmeme nedenini müracaat sahibine bildiriyor. Müracaat sahibinin İspanya Ankara Büyükelçiliğine eksik evrakları tamamlamak, evrakları tamamsa vize reddine sebep olan konu hakkında açıklama ve ilave belgeler sunmak suretiyle itiraz etme hakkı bulunuyor. İspanya vize konusunda daha ayrıntılı bilgiler almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.