İçindekiler

Yurt dışına çıkmaya ihtiyaç duyuldukça bu konudaki vize işlemleri talebi de artış göstermektedir. Gelişmiş ülkeler, az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerden ülkelerine doğru yaşanacak kontrolsüz göçü önlenmeye çalışılırken, az gelişmiş veya gelişmemiş ülkeler de özellikle vasıflı nitelikli vatandaşların ülkelerinde kalarak ülkeleri için çalışmalarını istiyor.

Bununla birlikte, gelişmemiş ülkelerden gelişmiş ülkelere giden iş sahibi olmayan vatandaşlar, ülkelerinde kalan yakınlarının da geçimini sağlamayı amaçladıklarından ülkeleri için gelir kaynağı oluyor. Ülkesini tamamen terk etmeyenlerin ülkelerinde büyük ya da küçük yatırım yapmaları da gelişmemiş ülke için bir sermaye birikimi sağlıyor. Bu nedenle sınırlar bazı ülkeler açısından vize işlemleri ile zorlaştırılıp daha da keskinleşirken bazı ülkeler arasında da neredeyse ortadan kaldırılıyor.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler bunun en iyi örneğini oluşturuyor. Shengen bölgesi ülkeleri aralarında dolaşımı serbest bırakarak iş gücünün ve sermayenin serbest dolaşımını sağlıyor. Aynı ülkeler gelişmemiş ülkelerden gelecek göçmenlere karşı sınırlarını daha sıkı korumayı tercih ediyor. Bunu yaparken de vize uygulaması kullanılıyor ve yurt dışına çıkmak isteyenler vize işlemleri için zorlu bir sürece giriyor.

Yurtdışı Vize İşlemleri Sadece Konsolosluklarda mı Yapılıyor?

Ülkelerin konsolosluklarının meşguliyetleri yurtdışı vize işlemleri ile sınırlı kalmıyor. Konsolosluklar, özellikle o ülkede bulunan vatandaşlarının bulunduğu ülkedeki makamlarla ilişkilerine yardımcı oluyor ve kendi ülkesindeki resmi işlemlerin önemli bir bölümünü gerçekleştiriyor. Bu nedenle bazı ülkeler vize almak için müracaatta bulunanların taleplerini konsolosluk dışında vize işlemleri yapan firmalar vasıtasıyla değerlendiriyor. Bu firmalar, yurtdışı vize işlemleri ile ilgili tüm durumları kendi bünyesinde değerlendiriyor ve vize almaya uygun olanları konsolosluğa bildiriyor. Bu tür firmalar işlemi konsolosluk adına yapıyor. Bunların, ilgili ülkelerin anlaşmalı olarak çalıştığı ve çok sık rastlanmayan firmalar olduğunu dikkate almak gerekiyor.

Vize İşlemleri Yapan Firmaların Hepsi Aynı Şekilde mi Çalışıyor?

Vize işlemleri yapan firmalar denildiğinde daha çok konsolosluklardaki işlemleri takip eden firmalar gündeme geliyor. Bunun dışında, vize almak isteyenlerin belirli bir ücret karşılığında işlemlerini takip eden firmalarda bulunuyor.

Bazı seyahat acenteleri de vize işlemlerini takip edebiliyor. Bunlardan bazıları seyahatin tamamını planlarken bazıları sadece vizeyle ilgili işlemleri yapabiliyor.

dünya ülkeler

Vize Alma İşlemleri Kimler Tarafından Yapılır?

Vize alma işlemleri kişisel müracaat olarak gerçekleşiyor. Eğer gidilecek ülke, şahsın vatandaşı olduğu ülkeye vize uyguluyorsa bu işlemi şahıs bizzat kendisi yaptırabiliyor. Ancak vize alma süreci yoğun çaba ve dikkatin yanı sıra özellikle konsolosluk veya yetkili temsilcilerin bulunduğu bir yerde ikamet edilmiyorsa zahmetli ve daha masraflı olabiliyor.

Vize alma işlemleri iki taraflı işlemler olmaktadır. Bir tarafta vize alacak şahıs bulunurken diğer tarafta vizeyi verecek ülkenin temsilcileri bulunuyor.

Pasaport ve Vize Nedir?

Pasaport, ülkelerin vatandaşlarına tanıdıkları ülkeden çıkarak kontrollü olarak başka ülkelere gitme hakkını gösteren belge olarak tanımlanabiliyor. Pasaportu veren ülke vatandaşına bu hakkı tanımasına rağmen onu kabul edecek ülke için bu her zaman kabul edilebilir bulunmuyor. Sosyal, ekonomik veya güvenlikle ilgili sebeplerle ülkeler başka ülkelerden gelecek yabancı uyruklu kişilere her zaman ülkesine giriş hakkı tanımıyor.

Ülkelerin, başka ülkelerden girişleri kontrol altına almak, ülkeye girmek isteyen yabancı uyrukluları kontrol altında tutabilmek için başvurdukları yolların başında vize uygulaması geliyor.

Pasaport nasıl bir devletin vatandaşlara ülkesindeki tüm hakları saklı kalmak kaydıyla ülkesini terk etme hakkı ise vize de göçmeni kabul edecek devletin bu göçmenin ülkesine girmesi için verdiği izni ifade ediyor. Yurtdışı vize işlemleri denilince de şahsın gitmek istediği ülkeye kabul edilme talebini iletmek üzere yaptığı işlemler kastediliyor.

Vize Nasıl Sınıflandırılıyor?

Vizeleri; vizenin alındığı yere göre, başka bir ülkeye gitmeyi planlayan şahsın maksadına göre veya vizenin süre ve kaç giriş için verildiğine göre sınıflandırma yapılabiliyor. Tek girişli vizenin süresi ne olursa olsun o vize ile girdiğiniz ülkeden çıkış yaptıktan sonra tekrar aynı vizeye dayanarak giriş yapmanız mümkün olmuyor. Çok girişli vizelerde ise bu kısıtlama bulunmuyor. Süresi içerisinde olmak kaydıyla ilgili ülkeye birden fazla giriş çıkış yapılabiliyor.

Bazı durumlarda vize alma işlemleri; ilgili ülkenin girişinde gerçekleşebiliyor. Bu tamamen ülkeler arasındaki karşılıklılık veya ülkelerden birisinin diğer ülke vatandaşlarına özel olarak yaptığı bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Ancak, yaygın olan uygulama, işlemlerin gidilecek ülkenin temsilciliklerinde yapılmasıdır.

Vizelerde bir başka sınıflandırma da tek girişli veya çok girişli oluşuna göre yapılıyor.

Maksatlarına Göre Vizeler Hangileridir?

Vizenin alınış maksadına göre sınıflandırması ülkeler arasında değişiklik gösterebiliyor. Benzer işlevlere sahip vizeler farklı isimlerle adlandırılabiliyor.

Her ne kadar farklı uygulamalar olsa da maksatlarına göre vizeleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;

 • Turistik vizeler
 • Eğitim vizeleri
 • Çalışma vizeleri
 • Aile birleşim vizeleri
 • Yatırım vizeleri

Vize türü ne olursa olsun vize süreleri değişiklik gösterebiliyor. Örneğin 3 aylık bir eğitime giderken alacağınız vize ile bir yıllık eğitime giderken alacağınız vizenin maksadı aynı olmasına rağmen doğal olarak süresi farklı olabiliyor.

Vize Almak İçin Hangi Belgelere İhtiyaç Duyuluyor?

Her ülkenin vizenin talep edilmesine göre istediği evraklar farklılık gösteriyor. Shengen bölgesi ülkelerinde bile her ülke aynı evrakları yeterli görmüyor. Ancak bazı belgeler hemen hemen tüm ülkeler tarafından isteniyor.

Tüm ülkeler ve vize çeşitleri için istenen ortak evraklar aşağıdadır;

 • Pasaport
 • Müracaat dilekçesi
 • Seyahat ve rezervasyon ile ilgili belgeler
 • Mali durumu gösterir belgeler
 • Biyometrik fotoğraf ve biyometrik veriler
 • Sağlık sigortası

Gidiş maksadına göre davetiye, sponsorluk belgesi, öğrencilik durumu gibi ilave belgelere de ihtiyaç duyuluyor. Bunun dışında her vize için miktarı değişen işlem ücreti ödemek gerekiyor.

Vize İçin Nereye Müracaat Edilir?

Vize almak için müracaat edenlerin, gidilecek ülkenin temsilciliklerine müracaat etmeleri gerekiyor. Ülkelerin temsilcilikleri, ülkeyle ilişkilere ve karşılıklılık esasına göre Büyükelçilik veya daha alt düzeyde olabileceği gibi başka bir ülkedeki büyükelçiyi de akredite edilebiliyor. Ancak, büyükelçilikler, ülkelerini her yönüyle temsil eden kuruluşlar olduğundan konuyla genellikle Büyükelçiliğinin yerleşkesinde bulunan ve Büyükelçiliğin bir birimi olarak çalışan konsolosluklar tarafından vize işlemleri gerçekleştiriliyor.

Konsolosluklar Sadece Büyükelçiliğin Olduğu Yerlerde mi Bulunuyor?

Her ülke Büyükelçilik veya daha alt düzeyde bir temsilciyi sadece ilgili ülkenin başkentinde görev yapmak üzere gönderiyor. Ancak vize konusuyla ilgilenen konsolosluklar için böyle bir zaruret bulunmuyor. Ülkede bulunan ihtiyaca bağlı olarak birden fazla konsolosluk açılabiliyor. Örneğin Türkiye’de de İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimizde birçok ülkenin konsolosluğu bulunuyor.

Konsoloslukların yaptıkları işlemlerin sadece birisini vize işlemlerinin oluşturduğu, kendi vatandaşları için yurt dışında birçok işlem gerçekleştirdiklerini göz önünde bulundurmak gerekiyor.

Vize İçin Firmalardan İstifade Etmenin Faydaları Nelerdir?

Vize almak için bizim gibi firmalar vasıtasıyla işlem yaptırmak zaman ve emekten tasarruf sağlıyor. Vize için şahsen müracaat edenler tüm belgelerini hazırlamanın yanında konsolosluklarda sıra beklemek ve her eksik belge için tekrar aynı sıkıntıları yaşamak zorunda kalıyorlar. Firmamız şahsen hazırlanmak zorunda olan belgeler dışındaki tüm işlemleri müracaat sahibi adına yapmaktadır.

Bir çok insanın yurt dışına nadiren çıktığı da göz önüne alındığında, işlemlerin tamamına hakim olunması ve takip edilmesi pek mümkün olmuyor. Bu durum işlemi hem uzatıyor hem de müracaat sahibi uygun şartları taşımasına rağmen yaptığı hatalar yüzünden vize alamayabiliyor.

Firmalar elbette vize işlemlerini belirli bir ücret karşılığında takip ediyor. Ancak, bu ücret şahsen müracaat durumunda yapılan masrafın çok üzerinde olmuyor. Özellikle başka şehirlerden gelenlerin yol, konaklama gibi masrafları, evrak eksikliği durumunda bu masrafların katlanarak büyüyeceği düşünüldüğünde en iyi çözümün bizim gibi firmalardan vize işlemleri konusunda istifade etmek olduğu ortaya çıkıyor.

Call Now ButtonHemen Ara